• Trang thông tin điện tử Sở Tư Pháp Thành phố Hồ Chí Minh

 • Trang thông tin điện tử Sở Tư Pháp Thành phố Hồ Chí Minh

 • Trang thông tin điện tử Sở Tư Pháp Thành phố Hồ Chí Minh

 • Trang thông tin điện tử Sở Tư Pháp Thành phố Hồ Chí Minh

 • Trang thông tin điện tử Sở Tư Pháp Thành phố Hồ Chí Minh

 • Trang thông tin điện tử Sở Tư Pháp Thành phố Hồ Chí Minh

 • Trang thông tin điện tử Sở Tư Pháp Thành phố Hồ Chí Minh

SỞ TƯ PHÁP VÀ HỘI CÔNG CHỨNG VIÊN THÀNH PHỐ BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

Từ cơ sở thực tiễn hoạt động hành nghề công chứng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Đề án Tăng cường quản lý nhà nước trong hoạt động công chứng trên...

Tin tức - sự kiện Tin tức - sự kiện

Xem thêm
 • SỞ TƯ PHÁP VÀ HỘI CÔNG CHỨNG VIÊN THÀNH PHỐ BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

  Cập nhật ngày

  Từ cơ sở thực tiễn hoạt động hành nghề công chứng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Đề án Tăng cường quản lý nhà nước trong hoạt động công chứng trên...
 • HƯỞNG ỨNG HỘI THI THIẾT KẾ SẢN PHẨM ĐỒ HỌA THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN NGHỊ QUYẾT SỐ 98/2023/QH15 CỦA QUỐC HỘI

  V/v hỗ trợ lấy ý kiến/ niêm yết việc giải quyết cho trẻ Mã Uy Vũ làm con nuôi (lần 2)

  Thông báo kết quả điểm thi vòng 2 và việc phúc khảo kỳ thi tuyển công chức Thành phố Hồ Chí Minh

  Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức Phòng Công chứng số 3 năm 2023

  Thông báo niêm yết Thông báo niêm yết

  Xem thêm
 • V/v hỗ trợ lấy ý kiến/ niêm yết việc giải quyết cho trẻ Mã Uy Vũ làm con nuôi (lần 2)

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Công văn số 4841/STP-HT ngày 07/9/2023 của Sở Tư pháp./.
 • Thông báo về việc tìm gia đình thay thế cho trẻ em (T9/2023)

  Thông báo về việc niêm yết công khai kết luận thanh tra (Thông báo số 4685/TB-STP)

  V/v công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 của Văn phòng Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh

  V/v công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước (toàn ngành) năm 2022 của Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh

  Hoạt động chuyên môn Hoạt động chuyên môn

  Xem thêm
 • Kết quả thực hiện công tác Tư pháp quý III và chương trình công tác quý IV năm 2023.

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Báo cáo số 5184/BC-STP ngày 21/9/2023 của Sở Tư pháp./.
 • Lịch làm việc của lãnh đạo cơ quan - Tuần 39/2023

  Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên Văn phòng công chứng Nguyễn Minh Tấn.

  Xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên đối với bà Nguyễn Thị Nghĩa.

  Xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên đối với ông/bà Trần Đình Thanh.

  Thư viện hình ảnh

  Cấu hình
  Cấu hình

  Thông báo Thông báo

  Danh mục

  Hiển thị video Hiển thị video

  Cấu hình

  Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Số lượt online:

  Tổng số lượt truy cập: 29668298

  SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
  Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
  Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

  Thời gian làm việc:

  - Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
  - Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.