CHUYỂN ĐỔI SỐ CHUYỂN ĐỔI SỐ

 • Kế hoạch Triển khai Chương trình "Chuyển đổi số và Đề án Đô thị thông minh" của Sở Tư pháp năm 2023

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Kế hoạch số 1376/KH-STP-VP ngày 31/3/2023 của Sở Tư pháp./.
 • danh mục

  Cấu hình

  SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
  Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
  Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

  Thời gian làm việc:

  - Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
  - Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.