Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

 • Một số điểm mới của Nghị định số 12/2024/NĐ-CP của Chính phủ

  Cập nhật ngày

  Ngày 05 tháng 02 năm 2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 12/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và Nghị định số...
 • Giới thiệu một số điểm mới của Thông tư số 01/2024/TT-BNV

  Cập nhật ngày

  Ngày 24/02/2024, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 01/2024/TT-BNV  quy định biện pháp thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của...
 • Quận Tân Bình giới thiệu tài liệu tuyên truyền một số quy định về xây dựng và thực hiện hương ước,quy ước của cộng đồng dân cư

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Tài liệu ./.
 • Quận Tân Bình giới thiệu tài liệu tuyên truyền một số quy định về chứng thực bản sao điện tử từ bản chính

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Tài liệu ./.
 • Quận Bình Tân tổ chức sơ kết 02 năm thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  Cập nhật ngày

  Sáng ngày 21 tháng 3 năm 2024, quận Bình Tân tổ chức sơ kết 02 năm thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 21 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt...
 • Hiển thị 1 - 5 of 1.766 kết quả.
  5

  danh mục

  Cấu hình

  SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
  Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
  Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

  Thời gian làm việc:

  - Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
  - Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.