Thông báo Thông báo

 • Cấp Thẻ đấu giá viên cho ông Phạm Xuân Điền (Công ty đấu giá hợp danh VAMC)

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Quyết định số 66/QĐ-STP ngày 01/3/2023 ./.
 • Danh sách người dự tuyển không đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển ở Vòng 2

  Cập nhật ngày

  Đính kèm:  Thông báo số 451/TB-HĐTDVC ngày13 tháng 3 năm 2023 về việc danh sách người dự tuyển không đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển ở Vòng 2. /.
 • Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển ở Vòng 2, nộp phí tuyển dụng và triệu tập thí sinh tham dự xét tuyển ở Vòng 2

  Cập nhật ngày

  Đính kèm:  Thông báo số 452/TB-HĐTDVC ngày 13 tháng 3 năm 2023 về việc danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển ở Vòng 2; nộp phí tuyển dụng và triệu tập thí sinh tham dự xét tuyển ở...
 • Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển viên chức năm 2023 - Vòng 2

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Quyết định số 14/QĐ-TTCC ngày 13/3/2023 của Trung tâm về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển viên chức năm 2023 - Vòng 2./.
 • Thông báo về việc tìm gia đình thay thế cho trẻ em (T3/2023)

  Cập nhật ngày

               Trung tâm bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè và Trung tâm bảo trợ xã hội Bông Huệ thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh...
 • Quyết định về việc thu hồi Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý (Quyết định số 74/QĐ-STP)

  Cập nhật ngày

  Đính kèm:  Quyết định số 74/QĐ-STP ngày 03/3/2023 của Sở Tư pháp./.
 • Thông báo kết luận cuộc họp giao ban Phòng chuyên môn, Đơn vị trực thuộc Sở tháng 01 và tháng 02 năm 2023

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Thông báo số 837/TB-STPVP ngày 02/3/2023 của Sở Tư pháp./.
 • Chương trình Đối thoại cùng Chính quyền Thành phố tháng 02/2023 với chủ đề:“Công tác Thừa phát lại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” do Hội đồng nhân dân Thành phố phối hợp với Sở Tư pháp và Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (VOH) thực hiện

  Cập nhật ngày

  Thực hiện chủ trương xã hội hóa hoạt động bổ trợ tư pháp và nhiệm vụ hoàn thiện các chế định bổ trợ tư pháp đã được đề ra tại Nghị quyết số 49 -NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về...
 • Quyết định về việc cấp Thẻ đấu giá viên Công ty đấu giá hợp danh Á Châu (Quyết định số 64/QĐ-STP ngày 01/3/2023)

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Quyết định số 64/QĐ-STP ngày 01/3/2023 của Sở Tư pháp./.
 • Quyết định về việc cấp Thẻ đấu giá viên Công ty đấu giá hợp danh VAMC. (Quyết định số 66/QĐ-STP ngày 01/3/2023)

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Quyết định số 66/QĐ-STP ngày 01/3/2023 của Sở Tư pháp./.
 • Quyết định về việc cấp Thẻ đấu giá viên Công ty đấu giá hợp danh Xuyên Á (Quyết định số 65/QĐ-STP ngày 01/3/2023)

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Quyết định số 65/QĐ-STP ngày 01/3/2023 của Sở Tư pháp./.
 • Niêm yết việc giải quyết cho trẻ làm con nuôi (Công văn 725/STP-HT ngày 24/02/2023)

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Công văn số 725/STP-HT ngày 24/02/2023 của Sở Tư pháp để niêm yết việc giải quyết cho trẻ làm con nuôi (Vũ Đức Tuấn)./.
 • Thông báo về việc tìm gia đình thay thế cho trẻ em (T02/2023 – đợt 3)

  Cập nhật ngày

  Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh có tiếp nhận các trường hợp trẻ bị bỏ rơi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn sau: ...
 • Quyết định cấp Thẻ Thừa phát lại (Quyết định số 25/QĐ-STP ngày 16/01/2023)

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Quyết định số 25/QĐ-STP ngày 16/01/2023 của Sở Tư pháp./.
 • Quyết định về việc thu hồi Thẻ Thừa phát lại (Quyết định số 59/QĐ-STP ngày 23/02/2023)

  Cập nhật ngày

  Đính kèm:  Quyết định số 59/QĐ-STP ngày 23/02/2023 của Sở Tư pháp./.
 • Quyết định về việc thu hồi Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý (Quyết định số 37/QĐ-STP ngày 08/02/2023)

  Cập nhật ngày

  Đính kèm:  Quyết định số 37/QĐ-STP ngày 08/02/2023 của Sở Tư pháp./.
 • Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) và các tài liệu có liên quan

  Cập nhật ngày

  Đính kèm:  - Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi); - Các tài liệu có liên quan./.
 • Thông báo về việc tìm gia đình thay thế cho trẻ em (T02/2023 – đợt 2)

  Cập nhật ngày

  Trung tâm bảo trợ trẻ em Tam Bình, Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Gò Vấp và Cơ sở bảo trợ xã hội Mai Ân thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh có tiếp nhận các trường...
 • Quyết định về việc thu hồi Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý (Quyết định số 41/QĐ-STP ngày 14/02/2023)

  Cập nhật ngày

  Đính kèm:  Quyết định số 41/QĐ-STP ngày 14/02/2023 của Sở Tư pháp./.
 • Kế hoạch Triển khai duy trì, áp đụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2023 tại Cơ quan Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: + Kế hoạch số 572/KH-STP-VP ngày 15/2/2023 của Sở Tư pháp; + Mục tiêu chất lượng (năm 2023)./.
 • Hiển thị 1 - 20 of 381 kết quả.
  20

  danh mục

  Cấu hình

  SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
  Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
  Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

  Thời gian làm việc:

  - Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
  - Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.