Thông báo Thông báo

 • Công nhận hoàn thành tập sự hành nghề công chứng

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Quyết định số 228/QĐ-STP ngày 14/4/2024 của Sở Tư pháp./.
 • Công nhận hoàn thành tập sự hành nghề công chứng

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Quyết định số 245/QĐ-STP ngày 16/4/2024 của Sở Tư pháp./.
 • Công nhận hoàn thành tập sự hành nghề công chứng

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Quyết định số 244/QĐ-STP ngày 16/4/2024 của Sở Tư pháp./.
 • Đăng ký tập sự hành nghề công chứng của bà Võ Thu Hà.

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Quyết định số 198/QĐ-STP ngày 01/4/2024 của Sở Tư pháp./.
 • Đăng ký tập sự hành nghề công chứng của ông/bà Âu Gia Vượng.

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Quyết định số 199/QĐ-STP ngày 01/4/2024 của Sở Tư pháp./.
 • Đăng ký tập sự hành nghề công chứng của ông/bà Nguyễn Thành Nhân

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Quyết định số 197/QĐ-STP ngày 01/4/2024 của Sở Tư pháp./.
 • Đăng ký tập sự hành nghề công chứng của ông bà Thái Thị Bình.

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Quyết định số 205/QĐ-STP ngày 04/4/2024 của Sở Tư pháp./.
 • Đăng ký tập sự hành nghề công chứng của ông Lê Trần Duy Thông.

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Quyết định số 236/QĐ-STP ngày 11/4/2024 của Sở Tư pháp./.
 • Đăng ký tập sự hành nghề công chứng của ông Phan Văn Minh

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Quyết định số 206/QĐ-STP ngày 04/4/2024 của Sở Tư pháp./.
 • Đăng ký tập sự hành nghề công chứng.

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Quyết định số 207/QĐ-STP ngày 04/4/2024 của Sở Tư pháp./.
 • Công nhận hoàn thành tập sự hành nghề công chứng

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Quyết định số 246/QĐ-STP ngày 16/4/2024 của Sở Tư pháp./.
 • Công nhận hoàn thành tập sự hành nghề công chứng

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Quyết định số 247/QĐ-STP ngày 16/4/2024 của Sở Tư pháp./.
 • Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên.

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Quyết định số 187/QĐ-STP ngày 25/3/2024 của Sở Tư pháp./.
 • Đăng ký tập sự hành nghề công chứng của bà Hồ Thị Trang.

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Quyết định số 230/QĐ-STP ngày 11/4/2024 của Sở Tư pháp./.
 • Đăng ký tập sự hành nghề công chứng của bà Lê Ngọc Đan Thùy.

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Quyết định số 235/QĐ-STP ngày 11/4/2024 của Sở Tư pháp./.
 • Đăng ký tập sự hành nghề công chứng của ông Nguyễn Minh Quang.

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Quyết định số 229/QĐ-STP ngày 11/4/2024 của Sở Tư pháp./.
 • Thông báo về việc tìm gia đình thay thế cho trẻ em (Tháng 4/2024-Đợt 2)

  Cập nhật ngày

  Trung tâm bảo trợ trẻ em Tam Bình thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh có tiếp nhận các trường hợp trẻ bị bỏ rơi sau: STT HỌ VÀ TÊN ...
 • Thông báo niêm yết việc giải quyết cho trẻ làm con nuôi (CV 2218/STP-HT ngày 17/4/2024)

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Công văn số 2218/STP-HT ngày 17/4/2024 của Sở Tư pháp./.
 • Đăng ký tập sự hành nghề công chứng của ông bà Ông/bà Đặng Uyên Nghi.

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Quyết định số 200/QĐ-STP ngày 01/4/2024 của Sở Tư pháp./.
 • Nhận tập sự hành nghề đấu giá tài sản đối bà Đặng Thị Thịnh tại Công ty ĐGHD Thành Trí.

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Công văn số 1955/STP-TC ngày 08/4/2024 của Sở Tư pháp./.
 • Hiển thị 1 - 20 of 677 kết quả.
  20

  danh mục

  Cấu hình

  SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
  Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
  Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

  Thời gian làm việc:

  - Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
  - Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.