Thông báo Thông báo

 • Xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên đối với ông/bà Trương Bạch Thủy.

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Quyết định số 560/QĐ-STP ngày 22/9/2023 của Sở Tư pháp./.
 • Xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên đối với bà Đỗ Thu Thủy

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Quyết định số 558/QĐ-STP ngày 21/9/2023 của Sở Tư pháp./.
 • Quyết định về việc kiện toàn danh sách Cộng tác viên kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật cấp Thành phố

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Quyết định số 565/QĐ-STP-KTrVB ngày 26/9/2023 của Sở Tư pháp./.
 • Hỗ trợ lấy ý kiến/ niêm yết việc giải quyết cho trẻ em Đặng Thanh Hải làm con nuôi (lần 2)

  Cập nhật ngày

  Đính kèm:  Công văn số 5251/STP-HT ngày 25/9/2023 của Sở Tư pháp./.
 • Hỗ trợ lấy ý kiến/ niêm yết việc giải quyết cho trẻ em Lý Minh Vũ làm con nuôi (lần 2)

  Cập nhật ngày

  Đính kèm:  Công văn số 5252/STP-HT ngày 25/9/2023 của Sở Tư pháp./.
 • Hỗ trợ lấy ý kiến/ niêm yết việc giải quyết cho trẻ em Nguyễn Hồng Phước làm con nuôi (lần 2)

  Cập nhật ngày

  Đính kèm:  Công văn số 5254/STP-HT ngày 25/9/2023 của Sở Tư pháp./.
 • Hỗ trợ lấy ý kiến/ niêm yết việc giải quyết cho trẻ em Nguyễn Nhật Thảo Nhi làm con nuôi (lần 2)

  Cập nhật ngày

  Đính kèm:  Công văn số 5255/STP-HT ngày 25/9/2023 của Sở Tư pháp./.
 • Hỗ trợ lấy ý kiến/ niêm yết việc giải quyết cho trẻ em Trần Ngọc Xuân Mai làm con nuôi (lần 2)

  Cập nhật ngày

  Đính kèm:  Công văn số 5253/STP-HT ngày 25/9/2023 của Sở Tư pháp./.
 • Xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên đối với Ông/bà Trần Văn Vị.

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Quyết định số 542/QĐ-STP ngày 12/9/2023 của Sở Tư pháp./.
 • Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên Văn phòng công chứng Nguyễn Minh Tấn.

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Quyết định số 427/QĐ-STP ngày 08/9/2022  của Sở Tư pháp./.
 • Xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên đối với bà Nguyễn Thị Nghĩa.

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Quyết định số 546/QĐ-STP ngày 14/9/2023 của Sở Tư pháp./.
 • Xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên đối với ông/bà Trần Đình Thanh.

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Quyết định số 549/QĐ-STP ngày 15/9/2023 của Sở Tư pháp./.
 • Cấp Thẻ Thừa phát lại.

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Quyết định số 536/QĐ-STP ngày 08/9/2023 của Sở Tư pháp./.
 • Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ Công chứng viên đối với bà Phạm Thị Hiền tại VPCC Hoàng Xuân Ngụ.

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Quyết định số 541/QĐ-STP ngày 12/9/2023 của Sở Tư pháp./.
 • Xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên đối với bà Phạm Thị Hiền.

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Quyết định số 540/QĐ-STP ngày 12/9/2023 của Sở Tư pháp./.
 • SỞ TƯ PHÁP VÀ HỘI CÔNG CHỨNG VIÊN THÀNH PHỐ BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

  Cập nhật ngày

  Từ cơ sở thực tiễn hoạt động hành nghề công chứng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Đề án Tăng cường quản lý nhà nước trong hoạt động công chứng trên...
 • Xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên đối với bà Phan Thị Khánh Tiên.

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Quyết định số 510/QĐ-STP ngày 28/8/2023 của Sở Tư pháp./.
 • Hủy bỏ kết quả trúng tuyển viên chức của Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước đối Đoàn Thị Phương Thanh.

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Quyết định số 527/QĐ-STP ngày 31/8/2023 của Sở Tư pháp./.
 • Công nhận kết quả trúng tuyển đối với người dự tuyển có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề so với kết quả tuyển dụng của người trúng tuyển đã bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước năm 2023 và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Thông báo số 542/TB-HĐTDVC ngày 08/9/2023 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước./.
 • Hủy bỏ kết quả trúng tuyển viên chức của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước năm 2023.

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Thông báo số 541/TB-HĐTDVC ngày 08/9/2023 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước./.
 • Hiển thị 1 - 20 of 479 kết quả.
  20

  danh mục

  Cấu hình

  SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
  Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
  Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

  Thời gian làm việc:

  - Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
  - Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.