Thông báo Thông báo

 • Triển khai Thông tư số 05/2021/TT-BTP ngày 24/6/2021 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư

  Cập nhật ngày

  Ngày 24/6/2021, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 05/2021/TT-BTP hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư....
 • Góp ý Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL của Ủy ban nhân dân Thành phố thay thế Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 10/01/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố

  Cập nhật ngày

  Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2020, Sở Tư pháp đã soạn thảo Hồ sơ dự thảo Quyết định ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ...
 • Ủy ban nhân dân thành phố ban hành đề án “Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý Nhà nước về đấu giá tài sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”

  Cập nhật ngày

  Ngày 11/5/2021, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1607/QĐ-UBND phê duyệt Đề án " Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về đấu giá tài sản trên địa bàn Thành phố...
 • Thông báo thay đổi phương thức làm việc của các tổ chức bổ trợ tư pháp đảm bảo phù hợp trong đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19

  Cập nhật ngày

  Tiếp tục triển khai các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, ngày 31 tháng 5 năm 2021, Sở Tư pháp đã ban hành Công văn số...
 • Thông báo Danh sách các tổ chức hành nghề công chứng tại Thành phố Hồ Chí Minh (cập nhật đến ngày 09/6/2021)

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Danh sách ./.
 • Thông báo Danh sách các tổ chức hành nghề đấu giá tài sản tại Thành phố Hồ Chí Minh (cập nhật đến ngày 09/6/2021).

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Danh sách 1 ; Danh sách 2; Danh sách 3 ./.
 • Thông báo về việc tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Thông báo số 2276/TB-STP-VP ngày 31/5/2021 của Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết thủ tục...
 • Kết luận thanh tra số 57/KL-TTR về việc thanh tra trách nhiệm của Trưởng Phòng Công chứng số 3 trong việc thực hiện quy định pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

  Cập nhật ngày

  Kết luận thanh tra số 57/KL-TTR về việc thanh tra trách nhiệm của Trưởng Phòng Công chứng số 3 trong việc thực hiện quy định pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo;...
 • Kết luận thanh tra số 63/KL-TTR về việc thanh tra trách nhiệm của Trưởng Phòng Công chứng số 6 trong việc thực hiện quy định pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

  Cập nhật ngày

  Kết luận thanh tra số 63/KL-TTR về việc thanh tra trách nhiệm của Trưởng Phòng Công chứng số 6 trong việc thực hiện quy định pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo;...
 • Thông báo về việc tìm gia đình thay thế cho trẻ em (T5/2021- Đợt 2)

  Cập nhật ngày

  Cơ sở bảo trợ xã hội Mai Tâm, địa chỉ 23 đường 15, phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh có tiếp nhận các...
 • V/v hỗ trợ niêm yết việc giải quyết cho trẻ làm con nuôi (Trần Ngọc Xuân Mai).

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Công văn số 1951/STP-HT ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Sở Tư pháp./. Đính kèm: Công văn số 1961/STP-HT ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Sở Tư pháp./.
 • V/v hỗ trợ niêm yết việc giải quyết cho trẻ làm con nuôi (Nguyễn Ngọc Mai).

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Công văn số 1952/STP-HT ngày 18 tháng 05 năm 2021 của Sở Tư pháp./.
 • Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh phát hành Tờ gấp điện tử “Tìm hiểu chức năng lập vi bằng của Thừa Phát Lại”.

  Cập nhật ngày

 • Thông báo về việc tìm gia đình thay thế cho trẻ em - T5/2021.

  Cập nhật ngày

  Trung tâm bảo trợ trẻ em Tam Bình và Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Gò Vấp thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh có tiếp nhận các trường hợp trẻ bị bỏ rơi, trẻ có hoàn...
 • V/v hỗ trợ liên hệ nhân thân, niêm yết giải quyết cho trẻ làm con nuôi nước ngoài

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: CV 1668/STP-HT ngày 04/05/2021 của Sở Tư pháp TP.HCM./.
 • V/v hỗ trợ liên hệ nhân thân, niêm yết giải quyết cho trẻ làm con nuôi nước ngoài

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: CV 1609/STP-HT ngày 28/04/2021 của Sở Tư pháp TP.HCM./.
 • Thông báo về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Ngày Chiến thắng (30/4), Ngày Quốc tế Lao động (01/5) năm 2021.

  Cập nhật ngày

  Đính kèm:  Thông báo về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Ngày Chiến thắng (30/4), Ngày Quốc tế Lao động (01/5) năm 2021./.
 • Kết luận Thanh tra số 68/KL-TTR về việc thanh tra trách nhiệm của Trưởng Phòng Công chứng số 7 trong việc thực hiện quy định pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại tố cáo; phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

  Cập nhật ngày

  Đính kèm:  Kết luận Thanh tra số 68/KL-TTR ngày 09/04/2021 ./.
 • Thông báo về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2021.

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Thông báo về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2021./.
 • V/v hỗ trợ liên hệ nhân thân, niêm yết giải quyết cho trẻ làm con nuôi nước ngoài

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: CV 1452/STP-HT ngày 16/04/2021 của Sở Tư pháp TP.HCM./.
 • Hiển thị 1 - 20 of 224 kết quả.
  20

  danh mục

  Cấu hình

  SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
  Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
  Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

  Thời gian làm việc:

  - Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
  - Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.