Hoạt động chuyên môn Hoạt động chuyên môn

 • Thông báo đăng ký tập sự hành nghề công chứng của bà Lê Thị Trang.

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Quyết định số 401/QĐ-STP ngày 14/6/2024 của Sở Tư pháp./.
 • Thông báo đăng ký tập sự hành nghề công chứng của bà Nguyễn Thị Thu Hà

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Quyết định số 425/QĐ-STP ngày 19/6/2024 của Sở Tư pháp./.
 • Thông báo đăng ký tập sự hành nghề công chứng của bà Phạm Thị Xuân Lài

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Quyết định số 423/QĐ-STP ngày 18/6/2024 của Sở Tư pháp./.
 • Thông báo đăng ký tập sự hành nghề công chứng của ông Bạch Hồng Quân

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Quyết định số 440/QĐ-STP ngày 24/6/2024 của Sở Tư pháp./.
 • Thông báo đăng ký tham dự kiểm tra kết quả hành nghề công chứng lần thứ 5 của bà Lê Thị Bích Liễu

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Công văn số 4050/STP-TC ngày 28/6/2024 của Sở Tư pháp./.
 • Thông báo đăng ký tham dự kiểm tra kết quả hành nghề công chứng lần thứ 5 của bà Trần Thị Phương Dung.

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Công văn số 4051/STP-TC ngày 28/6/2024 c ủa Sở Tư pháp./.
 • Thông báo đăng ký tham dự kiểm tra kết quả hành nghề công chứng lần thứ 5 của ông/bà Trang Thanh Nhã.

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Công văn số 4046/STP-TC ngày 28/6/2024 của Sở Tư pháp./.
 • Thông báo đăng ký tham dự kiểm tra tập sự hành nghề công chứng lần thứ 5 của bà Hoàng Thị Bé.

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Công văn số 4343/STP-TC ngày 10/7/2024 của Sở Tư pháp./.
 • Thông báo đăng ký tham dự kiểm tra tập sự hành nghề công chứng lần thứ 5 của bà Mai Thanh Thúy

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Công văn số 4344/STP-TC ngày 10/7/2024 của Sở Tư pháp./.
 • Thông báo đăng ký tham dự kiểm tra tập sự hành nghề công chứng lần thứ 5 của ông/bà Mai Bá Ngưu

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Công văn số 4342/STP-TC ngày 10/7/2024 của Sở Tư pháp./.
 • Hiển thị 1 - 10 of 2.620 kết quả.
  10

  danh mục

  Cấu hình

  SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
  Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
  Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

  Thời gian làm việc:

  - Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
  - Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.