Quản tài viên doanh nghiệp hành nghề quản lý tài sản Quản tài viên doanh nghiệp hành nghề quản lý tài sản

 • Triển khai thực hiện Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 của Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp trong lĩnh vực quản lý, thanh lý tài sản

  Cập nhật ngày

  Ngày 20/3/2019, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 03/2019/TT-BTP quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp (thay thế Thông tư số 04/2016/TT-BTP ngày 03/3/2016 của Bộ Tư pháp...
 • Quyết định công bố danh sách Quản tài viên và doanh nghiệp đã đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Quyết định số 92/QĐ-STP ngày 27 tháng 2 năm 2019 của Sở Tư pháp về công bố danh sách Quản tài viên và doanh nghiệp đã đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn Thành phố...
 • Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn Thành phố năm 2018.

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Kế hoạch số 8475/KH-STP ngày 04/9/2018 của Sở Tư pháp.
 • Quyết định công bố danh sách Quản tài viên và doanh nghiệp đã đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  Quyết định công bố danh sách Quản tài viên và doanh nghiệp đã đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  Danh sách doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản (tính đến ngày 31/3/2018)

  Danh sách Quản tài viên hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân (tính đến ngày 31/3/2018)

  Danh sách Quản tài viên và doanh nghiệp đã đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  Quyết định số 01/QĐ-STP ngày 02/01/2018 của Sở Tư pháp về công bố danh sách Quản tài viên và doanh nghiệp đã đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (tính đến ngày 31/12/2017)

  Kế hoạch số 6345/KH-STP ngày 07/07/2017 của Sở Tư pháp tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  Thông tư số 224/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề, hoạt động quản lý, thanh lý tài sản; lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề quản tài viên.

  Công văn số 8809/STP-BTTP ngày 27/10/2016 của Sở Tư pháp thực hiện chế độ báo cáo định kỳ.

  Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐTP ngày 26/8/2016 của Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định của luật phá sản.

  Công văn số 38/STP-BTTP ngày 06/01/2016 của Sở Tư pháp thực hiện chế độ báo cáo định kỳ.

  Thông tư số 01/2015/TT-CA ngày 08/10/2015 của Tòa án nhân dân tối cao quy định về quy chế làm việc của các tổ thẩm phán trong quá trình giải quyết vụ việc phá sản

  Hiển thị 1 - 15 of 17 kết quả.
  15

  DANH MỤC

  Cấu hình

  SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
  Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
  Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

  Thời gian làm việc:

  - Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
  - Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.