DANH SÁCH CÔNG CHỨC CÔNG TÁC TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ DANH SÁCH CÔNG CHỨC CÔNG TÁC TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

STT

Họ và tên

Chức danh

Lĩnh vực công tác

Số điện thoại

1

Nguyễn Đức Thông

Trưởng Bộ phận TN&TKQ

Phụ trách chung

028.38297052

(số nội bộ 117)

2

Bùi Thị Thanh Tâm

Chuyên viên

Hồ sơ Vi bằng (Thừa phát lại)

028.38297052

(số nội bộ 114)

3

Ngô Bảo Nguyên

Chuyên viên

Bổ trợ tư pháp

028.38297052

(số nội bộ 114)

4

Vương Quốc Quí

Chuyên viên

Quốc tịch – Hộ tịch

028.38297052

(số nội bộ 114)

5

Nguyễn Công Khoa

Chuyên viên

Lý lịch tư pháp

028.38297052

(số nội bộ 114)

6

Trần Võ Tân Khoa

Chuyên viên

Lý lịch tư pháp

028.38297052

(số nội bộ 114)

7

Bùi Thị Minh Phương

Chuyên viên

Kế toán;

Thu phí, lệ phí

028.38297052

(số nội bộ 114)

 

Số điện thoại Phòng chuyên môn giải quyết hồ sơ hành chính:

- Phòng Tổ chức (lĩnh vực BTTP):                     028.38297052 (số nội bộ: 121 hoặc 122).

- Phòng Lý lịch tư pháp:                                     028.38297052 (số nội bộ: 127 hoặc 131).

- Phòng Hộ tịch – Quốc tịch:                               028.38297052 (số nội bộ: 146 hoặc 115).

 

Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

  • Từ khóa
  • Lĩnh vực
  • .

danh mục

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.