Thông báo niêm yết Thông báo niêm yết

 • Cấp Thẻ đấu giá viên cho ông Phạm Xuân Điền (Công ty đấu giá hợp danh VAMC)

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Quyết định số 66/QĐ-STP ngày 01/3/2023 ./.
 • Danh sách người dự tuyển không đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển ở Vòng 2

  Cập nhật ngày

  Đính kèm:  Thông báo số 451/TB-HĐTDVC ngày13 tháng 3 năm 2023 về việc danh sách người dự tuyển không đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển ở Vòng 2. /.
 • Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển ở Vòng 2, nộp phí tuyển dụng và triệu tập thí sinh tham dự xét tuyển ở Vòng 2

  Cập nhật ngày

  Đính kèm:  Thông báo số 452/TB-HĐTDVC ngày 13 tháng 3 năm 2023 về việc danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển ở Vòng 2; nộp phí tuyển dụng và triệu tập thí sinh tham dự xét tuyển ở...
 • Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển viên chức năm 2023 - Vòng 2

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Quyết định số 14/QĐ-TTCC ngày 13/3/2023 của Trung tâm về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển viên chức năm 2023 - Vòng 2./.
 • Thông báo về việc tìm gia đình thay thế cho trẻ em (T3/2023)

  Cập nhật ngày

               Trung tâm bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè và Trung tâm bảo trợ xã hội Bông Huệ thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh...
 • Quyết định về việc thu hồi Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý (Quyết định số 74/QĐ-STP)

  Cập nhật ngày

  Đính kèm:  Quyết định số 74/QĐ-STP ngày 03/3/2023 của Sở Tư pháp./.
 • Thông báo kết luận cuộc họp giao ban Phòng chuyên môn, Đơn vị trực thuộc Sở tháng 01 và tháng 02 năm 2023

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Thông báo số 837/TB-STPVP ngày 02/3/2023 của Sở Tư pháp./.
 • Chương trình Đối thoại cùng Chính quyền Thành phố tháng 02/2023 với chủ đề:“Công tác Thừa phát lại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” do Hội đồng nhân dân Thành phố phối hợp với Sở Tư pháp và Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (VOH) thực hiện

  Cập nhật ngày

  Thực hiện chủ trương xã hội hóa hoạt động bổ trợ tư pháp và nhiệm vụ hoàn thiện các chế định bổ trợ tư pháp đã được đề ra tại Nghị quyết số 49 -NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về...
 • Quyết định về việc cấp Thẻ đấu giá viên Công ty đấu giá hợp danh Á Châu (Quyết định số 64/QĐ-STP ngày 01/3/2023)

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Quyết định số 64/QĐ-STP ngày 01/3/2023 của Sở Tư pháp./.
 • Quyết định về việc cấp Thẻ đấu giá viên Công ty đấu giá hợp danh VAMC. (Quyết định số 66/QĐ-STP ngày 01/3/2023)

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Quyết định số 66/QĐ-STP ngày 01/3/2023 của Sở Tư pháp./.
 • Hiển thị 1 - 10 of 452 kết quả.
  10

  Danh mục

  Cấu hình

  SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
  Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
  Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

  Thời gian làm việc:

  - Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
  - Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.