Thông báo niêm yết Thông báo niêm yết

 • Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên Văn phòng công chứng Nguyễn Minh Tấn.

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Quyết định số 427/QĐ-STP ngày 08/9/2022  của Sở Tư pháp./.
 • Xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên đối với bà Nguyễn Thị Nghĩa.

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Quyết định số 546/QĐ-STP ngày 14/9/2023 của Sở Tư pháp./.
 • Xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên đối với ông/bà Trần Đình Thanh.

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Quyết định số 549/QĐ-STP ngày 15/9/2023 của Sở Tư pháp./.
 • Cấp Thẻ Thừa phát lại.

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Quyết định số 536/QĐ-STP ngày 08/9/2023 của Sở Tư pháp./.
 • Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ Công chứng viên đối với bà Phạm Thị Hiền tại VPCC Hoàng Xuân Ngụ.

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Quyết định số 541/QĐ-STP ngày 12/9/2023 của Sở Tư pháp./.
 • Xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên đối với bà Phạm Thị Hiền.

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Quyết định số 540/QĐ-STP ngày 12/9/2023 của Sở Tư pháp./.
 • SỞ TƯ PHÁP VÀ HỘI CÔNG CHỨNG VIÊN THÀNH PHỐ BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

  Cập nhật ngày

  Từ cơ sở thực tiễn hoạt động hành nghề công chứng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Đề án Tăng cường quản lý nhà nước trong hoạt động công chứng trên...
 • Xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên đối với bà Phan Thị Khánh Tiên.

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Quyết định số 510/QĐ-STP ngày 28/8/2023 của Sở Tư pháp./.
 • Hủy bỏ kết quả trúng tuyển viên chức của Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước đối Đoàn Thị Phương Thanh.

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Quyết định số 527/QĐ-STP ngày 31/8/2023 của Sở Tư pháp./.
 • Công nhận kết quả trúng tuyển đối với người dự tuyển có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề so với kết quả tuyển dụng của người trúng tuyển đã bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước năm 2023 và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Thông báo số 542/TB-HĐTDVC ngày 08/9/2023 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước./.
 • Hiển thị 1 - 10 of 526 kết quả.
  10

  Danh mục

  Cấu hình

  SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
  Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
  Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

  Thời gian làm việc:

  - Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
  - Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.