Thông báo niêm yết Thông báo niêm yết

 • Thông báo về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Ngày Chiến thắng (30/4), Ngày Quốc tế Lao động (01/5) năm 2021.

  Cập nhật ngày

  Đính kèm:  Thông báo về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Ngày Chiến thắng (30/4), Ngày Quốc tế Lao động (01/5) năm 2021./.
 • Kết luận Thanh tra số 68/KL-TTR về việc thanh tra trách nhiệm của Trưởng Phòng Công chứng số 7 trong việc thực hiện quy định pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại tố cáo; phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

  Cập nhật ngày

  Đính kèm:  Kết luận Thanh tra số 68/KL-TTR ngày 09/04/2021 ./.
 • Thông báo về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2021.

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Thông báo về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2021./.
 • Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham dự kiểm tra tập sự hành nghề đấu giá lần thứ nhất năm 2021

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Công văn số 924/BTP-BTTP ngày 30/03/2021 của Bộ Tư pháp về việc kiểm tra tập sự hành nghề đấu giá lần thứ nhất năm 2021 ./.
 • Thông báo về việc lựa chọn, ký họp đồng với luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý năm 2021

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Quyết định số 18/QĐ-TGPL ngày 18/03/2021 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước ; Thông báo số 72/TB-TGPL ngày 19/03/2021 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước .; Mẫu Đơn...
 • Triển khai thực hiện Thông tư số 01/2021/TT-BTP ngày 03/02/2021 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Thông tư số 01/2021/TT-BTP ngày 03/02/2021 của Bộ Tư pháp ; Công văn số 953/STP-BTTP ngày 17/03/2021 của Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh ./.
 • Kết luận cuộc họp giao ban Sở và các đơn vị trực thuộc tháng 02 năm 2021

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Thông báo số 666/TB-STP-VP ngày 24/02/2021 của Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh ./.
 • V/v niêm yết việc giải quyết cho trẻ làm con nuôi (18/02/2021)

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Công văn số 591/STP-HT ngày 18/02/2021 của Sở Tư pháp v/v niêm yết việc giải quyết cho trẻ làm con nuôi./.
 • Thông báo về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu - năm 2021

  Cập nhật ngày

  Nội dung đính kèm: Thông báo số 417/TB-STP-VP ngày 01 tháng 02 năm 2021 của Sở Tư pháp./.
 • Danh sách Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Cập nhật đến ngày 31/12/2020)

  Cập nhật ngày

  STT TÊN VĂN PHÒNG ĐỊA  CHỈ TRỤ SỞ TRƯỞNG VĂN PHÒNG SỐ ĐIỆN THOẠI   Văn phòng Thừa phát...
 • Hiển thị 1 - 10 of 259 kết quả.
  10

  Danh mục

  Cấu hình

  Banner phai hết hạn.

  SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
  Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
  Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

  Thời gian làm việc:

  - Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
  - Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.