Lý lịch tư pháp Lý lịch tư pháp

 • Thông báo thu hồi, hủy bỏ Phiếu Lý lịch tư pháp

  Cập nhật ngày

  Qua công tác tiếp nhận và rà soát hồ sơ yêu cầu cấp cấp Phiếu Lý lịch tư pháp, Sở Tư pháp Thành phố thu hồi và hủy bỏ Phiếu Lý lịch tư pháp đã cấp đối với các Ông...
 • Thu hồi, hủy bỏ Phiếu Lý lịch tư pháp

  Cập nhật ngày

  Qua công tác tiếp nhận và rà soát hồ sơ yêu cầu cấp cấp Phiếu Lý lịch tư pháp, Sở Tư pháp Thành phố thu hồi và hủy bỏ Phiếu Lý lịch tư pháp đã cấp đối với các Ông...
 • Thu hồi, hủy bỏ Phiếu Lý lịch tư pháp

  Cập nhật ngày

  Ngày 28/11/2022, Sở Tư pháp có tiếp nhận yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp của Ông. Căn cứ trên kết quả xác minh thông tin Lý lịch tư pháp tại công văn số 9879/TTLLTPQG - HCTH ngày 07/3/2023 của...
 • Về việc hủy bỏ Phiếu Lý lịch tư pháp

  Cập nhật ngày

  Ngày 11/4/2023, Sở Tư pháp có tiếp nhận yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp của Bà . Căn cứ trên kết quả xác minh thông tin Lý lịch tư pháp tại công văn số 22359/TTLLTPQG - HCTH ngày ...
 • Thu hồi, hủy bỏ Phiếu Lý lịch tư pháp đối với trường hợp ông Huỳnh Thứu

  Cập nhật ngày

  Ngày 30/3/2022, Sở Tư pháp có tiếp nhận yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp của Ông. Căn cứ trên kết quả xác minh thông tin Lý lịch tư pháp tại công văn số 9962/TTLLTPQG - HCTH ngày 08/4/2022 của...
 • Đính chính thông tin Phiếu Lý lịch tư pháp

  Cập nhật ngày

  Ngày 15 / 11 /202 1 , Sở Tư pháp Thành phố tiếp nhận yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp của Ông Trần Trung Nghĩa, hộ khẩu thường trú tại địa chỉ: Số 78/5/60 Đường số 51, Phường 14,...
 • Thông báo thu hồi, huỷ bỏ Phiếu lý lịch tư pháp

  Cập nhật ngày

 • Thông báo về việc kết thúc Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến (phê duyệt tại Quyết định số 19/QĐ-TTg ngày 08 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ)

  Cập nhật ngày

  Thông báo: Thực hiện Công văn số 4413/BTP-TTLLTPQG ngày 25 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tư pháp về việc thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về kết thúc Đề án thí điểm cấp...
 • Triển khai thực hiện Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế thực hiện liên thông nhóm thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp và cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh

  Cập nhật ngày

  Nhằm mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân trong việc thực hiện các thủ tục hành chính, bảo đảm thực hiện cơ chế liên thông trong việc giải quyết hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư...
 • Thu hồi, hủy bỏ phiếu lý lịch tư pháp của ông Phan Anh Tuấn

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Công văn số 1205/STP-LLTP ngày 11/03/2020 của Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh./.
 • Thu hồi, hủy bỏ phiếu lý lịch tư pháp của bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Công văn số 739/STP-LLTP ngày 17/02/2020 của Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh./.
 • Quyết định Ban hành Quy trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với 03 thủ tục hành chính lĩnh vực Lý lịch tư pháp, thí điểm việc nộp hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp điện tử trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Quyết định số 686/QĐ-STP ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Sở Tư pháp về Quyết định Ban hành Quy trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với 03 thủ tục hành chính lĩnh vực...
 • Thông báo hướng dẫn chi tiết thủ tục cấp phiếu Lý lịch tư pháp.

  Cập nhật ngày

  Hướng dẫn chi tiết thủ tục cấp phiếu Lý lịch tư pháp.
 • DANH MỤC

  Cấu hình

  SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
  Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
  Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

  Thời gian làm việc:

  - Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
  - Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.