Quản tài viên doanh nghiệp hành nghề quản lý tài sản Quản tài viên doanh nghiệp hành nghề quản lý tài sản

 • Triển khai Thông tư số 05/2021/TT-BTP ngày 24/6/2021 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư

  Cập nhật ngày

  Ngày 24/6/2021, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 05/2021/TT-BTP hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư....
 • Thông báo thay đổi phương thức làm việc của các tổ chức bổ trợ tư pháp đảm bảo phù hợp trong đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19

  Cập nhật ngày

  Tiếp tục triển khai các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, ngày 31 tháng 5 năm 2021, Sở Tư pháp đã ban hành Công văn số...
 • Lưu ý, nhắc nhở việc nộp báo cáo số liệu theo quy định pháp luật.

  Cập nhật ngày

  Ngày 20/3/2019, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 03/2019/TT-BTP quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp và có hiệu lực kể từ ngày 15/5/2019. Để triển khai thực hiện Thông tư...
 • Thông báo mời tham dự Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho người hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

  Quy Định Pháp Luật Về Kinh Doanh Dịch Vụ Karaoke, Dịch Vụ Vũ Trường

  Triển khai thực hiện Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 của Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp trong lĩnh vực quản lý, thanh lý tài sản

  Quyết định công bố danh sách Quản tài viên và doanh nghiệp đã đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn Thành phố năm 2018.

  Quyết định công bố danh sách Quản tài viên và doanh nghiệp đã đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  Quyết định công bố danh sách Quản tài viên và doanh nghiệp đã đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  Danh sách doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản (tính đến ngày 31/3/2018)

  Danh sách Quản tài viên hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân (tính đến ngày 31/3/2018)

  Danh sách Quản tài viên và doanh nghiệp đã đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  Quyết định số 01/QĐ-STP ngày 02/01/2018 của Sở Tư pháp về công bố danh sách Quản tài viên và doanh nghiệp đã đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (tính đến ngày 31/12/2017)

  Kế hoạch số 6345/KH-STP ngày 07/07/2017 của Sở Tư pháp tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  Hiển thị 1 - 15 of 22 kết quả.
  15

  DANH MỤC

  Cấu hình

  SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
  Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
  Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

  Thời gian làm việc:

  - Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
  - Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.