Quản tài viên doanh nghiệp hành nghề quản lý tài sản Quản tài viên doanh nghiệp hành nghề quản lý tài sản

« Quay lại

Lưu ý, nhắc nhở việc nộp báo cáo số liệu theo quy định pháp luật.

Ngày 20/3/2019, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 03/2019/TT-BTP quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp và có hiệu lực kể từ ngày 15/5/2019. Để triển khai thực hiện Thông tư này, Sở Tư pháp đã ban hành các văn bản sau:

- Công văn số 2209/STP-BTTP ngày 22/4/2019 triển khai thực hiện Thông tư số 03/2019/TT-BTP cho các Tổ chức đấu giá tài sản;

- Công văn số 2454/STP-BTTP ngày 06/5/2019 triển khai thực hiện Thông tư số 03/2019/TT-BTP cho các Doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản và Quản tài viên đăng ký hành nghề cá nhân.

Qua công tác tổng hợp báo cáo năm 2019 (hạn chót nộp về Sở Tư pháp là ngày 07/11/2019), Sở Tư pháp nhận thấy vẫn còn nhiều đơn vị, cá nhân chưa thực hiện việc báo cáo theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP của Bộ Tư pháp hoặc có báo cáo nhưng gửi về Sở Tư pháp trễ hạn so với quy định pháp luật.

Do đó, Sở Tư pháp yêu cầu Tổ chức đấu giá tài sản, Doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản và Quản tài viên đăng ký hành nghề cá nhân lưu ý nghiêm túc thực hiện báo cáo đúng quy định.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ Sở Tư pháp (Phòng Bổ trợ tư pháp).

(Đính kèm Công văn số 2209/STP-BTTP, Công văn số 2454/STP-BTTP, Công văn số 7361/STP-BTTP)./.

DANH MỤC

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.