Quản tài viên doanh nghiệp hành nghề quản lý tài sản Quản tài viên doanh nghiệp hành nghề quản lý tài sản

« Quay lại

Thông báo mời tham dự Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho người hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Thực hiện Kế hoạch số 6170/KH-STP-BTTP ngày 23/10/2019 của Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho người hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Tư pháp kính mời:

Quản tài viên hành nghề quản lý, thanh lý tài sản tư cách cá nhân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

đến tham dự Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho người hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn Thành phố.

- Thời gian: bắt đầu từ 08 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 12 năm 2019 (Thứ Ba).

- Địa điểm: Hội trường Lầu 8 Sở Tư pháp (số 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh).

Để công tác tổ chức tập huấn được chuẩn bị chu đáo, đề nghị Quý Ông/Bà, Doanh nghiệp thông tin về việc tham dự cho Phòng Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp.

(Đính kèm Thư mời số 116/GM-STP; Kế hoạch số 6170/KH-STP-BTTP)./.

DANH MỤC

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.