Quản tài viên doanh nghiệp hành nghề quản lý tài sản Quản tài viên doanh nghiệp hành nghề quản lý tài sản

« Quay lại

Triển khai Thông tư số 05/2021/TT-BTP ngày 24/6/2021 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư

Ngày 24/6/2021, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 05/2021/TT-BTP hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/8/2021, thay thế Thông tư số 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số quy định của Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư, Nghị định hướng dẫn thi hành các quy định của Luật Luật sư về tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư và Thông tư số 02/2015/TT-BTP ngày 16/01/2015 của Bộ Tư pháp quy định một số mẫu giấy tờ về luật sư và hành nghề luật sư.

Thực hiện chức năng tham mưu giúp Ủy ban nhân dân Thành phố quản lý nhà nước về hành nghề luật sư trên địa bàn Thành phố, Sở Tư pháp đề nghị Giám đốc công ty luật/ Trưởng văn phòng luật sư tập trung tổ chức triển khai, quán triệt các luật sư và các nhân viên khác của tổ chức mình chấp hành nghiêm túc các quy định của Thông tư số 05/2021/TT-BTP ngày 24/6/2021.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc đề nghị Giám đốc công ty luật/ Trưởng văn phòng luật sư báo cáo về Sở Tư pháp để xem xét, giải quyết hoặc kiến nghị Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét giải quyết./.

DANH MỤC

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.