• Trang thông tin điện tử Sở Tư Pháp Thành phố Hồ Chí Minh

 • Trang thông tin điện tử Sở Tư Pháp Thành phố Hồ Chí Minh

 • Trang thông tin điện tử Sở Tư Pháp Thành phố Hồ Chí Minh

 • Trang thông tin điện tử Sở Tư Pháp Thành phố Hồ Chí Minh

 • Trang thông tin điện tử Sở Tư Pháp Thành phố Hồ Chí Minh

 • Trang thông tin điện tử Sở Tư Pháp Thành phố Hồ Chí Minh

 • Trang thông tin điện tử Sở Tư Pháp Thành phố Hồ Chí Minh

Dự thảo Quy chế phối hợp thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Đính kèm:  - Công văn số 2288/STP-THPL ngày 16 tháng 5 năm 2023 của Sở Tư pháp về việc góp ý Dự thảo Quy chế phối hợp thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn...

Tin tức - sự kiện Tin tức - sự kiện

Xem thêm
 • Thông báo công bố kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (vòng 1) và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển Vòng 2 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước năm 2023

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Thông báo số 213/TB-HĐTDVC ngày 19/5/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước./.
 • Quyết định Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên (Quyết định số 248/QĐ-STP)

  Quyết định Xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên (Quyết định số 241/QĐ-STP)

  Quyết định cấp Thẻ đấu giá viên (Quyết định số 242/QĐ-STP)

  Dự thảo Quy chế phối hợp thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  Thông báo niêm yết Thông báo niêm yết

  Xem thêm
 • Quyết định Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên (Quyết định số 248/QĐ-STP)

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Quyết định số 248/QĐ-STP ngày 24/5/2023 của Sở Tư pháp về Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên./.  
 • Quyết định Xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên (Quyết định số 241/QĐ-STP)

  Quyết định cấp Thẻ đấu giá viên (Quyết định số 242/QĐ-STP)

  Niêm yết việc giải quyết cho trẻ làm con nuôi (Công văn 2187/STP-HT ngày 12/5/2023)

  Niêm yết việc giải quyết cho trẻ làm con nuôi (Công văn 2125/STP-HT ngày 10/5/2023)

  Hoạt động chuyên môn Hoạt động chuyên môn

  Xem thêm
 • Quyết định Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên (Quyết định số 248/QĐ-STP)

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Quyết định số 248/QĐ-STP ngày 24/5/2023 của Sở Tư pháp về Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên./.  
 • Quyết định Xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên (Quyết định số 241/QĐ-STP)

  Quyết định cấp Thẻ đấu giá viên (Quyết định số 242/QĐ-STP)

  Báo cáo công tác tư pháp tháng 5 năm 2023.

  Cấp thẻ đấu giá viên đối với ông Nguyễn Văn Nguyên

  Thư viện hình ảnh

  Cấu hình
  Cấu hình

  Thông báo Thông báo

  Danh mục

  Hiển thị video Hiển thị video

  Cấu hình

  Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Số lượt online:

  Tổng số lượt truy cập: 23935713

  SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
  Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
  Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

  Thời gian làm việc:

  - Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
  - Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.