• Trang thông tin điện tử Sở Tư Pháp Thành phố Hồ Chí Minh

 • Trang thông tin điện tử Sở Tư Pháp Thành phố Hồ Chí Minh

 • Trang thông tin điện tử Sở Tư Pháp Thành phố Hồ Chí Minh

 • Trang thông tin điện tử Sở Tư Pháp Thành phố Hồ Chí Minh

 • Trang thông tin điện tử Sở Tư Pháp Thành phố Hồ Chí Minh

 • Trang thông tin điện tử Sở Tư Pháp Thành phố Hồ Chí Minh

 • Trang thông tin điện tử Sở Tư Pháp Thành phố Hồ Chí Minh

Thông báo Danh sách các tổ chức hành nghề đấu giá và đấu giá viên tại Thành phố Hồ Chí Minh

Đính kèm: Danh sách ./.

Tin tức - sự kiện Tin tức - sự kiện

Xem thêm
 • Cấp Thẻ đấu giá viên cho ông Phạm Xuân Điền (Công ty đấu giá hợp danh VAMC)

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Quyết định số 66/QĐ-STP ngày 01/3/2023 ./.
 • Thông báo Danh sách các tổ chức hành nghề đấu giá và đấu giá viên tại Thành phố Hồ Chí Minh

  Thông báo về việc tìm gia đình thay thế cho trẻ em (T3/2023)

  Quyết định về việc thu hồi Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý (Quyết định số 74/QĐ-STP)

  Danh mục Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

  Thông báo niêm yết Thông báo niêm yết

  Xem thêm
 • Thông báo về việc tìm gia đình thay thế cho trẻ em (T3/2023)

  Cập nhật ngày

               Trung tâm bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè và Trung tâm bảo trợ xã hội Bông Huệ thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh...
 • Quyết định về việc thu hồi Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý (Quyết định số 74/QĐ-STP)

  Quyết định về việc cấp Thẻ đấu giá viên Công ty đấu giá hợp danh Á Châu (Quyết định số 64/QĐ-STP ngày 01/3/2023)

  Quyết định về việc cấp Thẻ đấu giá viên Công ty đấu giá hợp danh VAMC. (Quyết định số 66/QĐ-STP ngày 01/3/2023)

  Quyết định về việc cấp Thẻ đấu giá viên Công ty đấu giá hợp danh Xuyên Á (Quyết định số 65/QĐ-STP ngày 01/3/2023)

  Hoạt động chuyên môn Hoạt động chuyên môn

  Xem thêm
 • Lịch làm việc của lãnh đạo cơ quan - Tuần 12/2023

  Cập nhật ngày

  Đính kèm:  Lịch làm việc của lãnh đạo cơ quan - Tuần 12/2023 ./.
 • Cấp Thẻ đấu giá viên cho ông Phạm Xuân Điền (Công ty đấu giá hợp danh VAMC)

  Thông báo Danh sách các tổ chức hành nghề đấu giá và đấu giá viên tại Thành phố Hồ Chí Minh

  Lịch làm việc của lãnh đạo cơ quan - Tuần 11/2023

  Thông báo về việc tìm gia đình thay thế cho trẻ em (T3/2023)

  Thư viện hình ảnh

  Cấu hình
  Cấu hình

  Thông báo Thông báo

  Danh mục

  Hiển thị video Hiển thị video

  Cấu hình

  Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Số lượt online:

  Tổng số lượt truy cập: 20924923

  SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
  Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
  Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

  Thời gian làm việc:

  - Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
  - Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.