Phòng Công chứng số 5 Phòng Công chứng số 5

1.Quá trình thành lập: Phòng Công chứng số 5 thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số : 200/QĐ-UB ngày 22/09/2003 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và chính thức hoạt động vào ngày 03/11/2003.

2.Cơ cấu tổ chức : Phòng Công chứng số 5 trực thuộc Sở tư pháp, có tư cách pháp nhân, có trụ sở riêng, tài khoản riêng và con dấu riêng. Hiện nay tổng số viên chức, người lao động của đơn vị là 26 người, trong đó, có 01 Trưởng phòng, 02 Phó Trưởng phòng, với nhiều bộ phận chuyên môn như:  công chứng viên (08 nhân sự), chuyên viên nghiệp vụ (05 nhân sự); đánh máy (04 nhân sự) và các bộ phận chuyên trách khác.

Ý thức được nhiệm vụ quan trọng và trách nhiệm của mình, tập thể viên chức, người lao động tại Phòng Công chứng số 5 đã luôn nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác, thực hiện tốt đạo đức nghề nghiệp, hết lòng hết sức "phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân". Phòng Công chứng số 5 đã được nhận Huân chương Lao động Hạng 3 (năm 2012),  Bằng khen đã có nhiều thành tích trong công tác của Thủ tướng Chính phủ (năm 2009).

Trưởng phòng:  Ông Từ Dương Tuấn

Phó Trưởng phòng :  Bà Huỳnh Kim Điệp

Phó Trưởng phòng :  Ông Nguyễn Ngọc Tú

3.Chức năng, nhiệm vụ : Phòng Công chứng số 5 chứng nhận tính hợp pháp và tính xác thực của hợp đồng được giao kết hoặc giao dịch khác được xác lập trong quan hệ dân sự, kinh tế, thương mại, và quan hệ xã hội khác và thực hiện các việc khác theo quy định Luật công chứng năm 2014. Các hợp đồng, giao dịch được công chứng là các hợp đồng, giao dịch mà pháp luật quy định phải công chứng hoặc pháp luật không quy định phải công chứng nhưng cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu. 

Ý thức được nhiệm vụ quan trọng và trách nhiệm nặng nề của mình, tập thể nhân viên Phòng công chứng số 5 đã luôn luôn học tập, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao đạo đức và tác phong phục vụ nhân dân, giữ vững đoàn kết nội bộ, khiêm tốn học hỏi kinh nghiệm các Phòng công chứng, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật và nội quy, quy chế công tác của cơ quan để phục vụ một cách tốt nhất các nhu cầu về giao dịch dân sự và kinh tế của nhân dân.

Chúng tôi cũng luôn mong muốn nhận được sự hợp tác, sự đóng góp ý kiến trên tinh thần xây dựng của các cơ quan hữu quan, các cơ quan thông tấn, báo chí và của người dân đến giao dịch công chứng đối với những thiếu sót không thể trách khỏi trong lúc tác nghiệp của nhân viên trong đơn vị để chúng tôi tự điều chỉnh, phấn đấu sửa chữa vươn lên, cùng các Phòng công chứng khác trong thành phố trở thành những cơ quan dịch vụ hành chính công có những đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của TPHCM.

4.Thông tin liên hệ của đơn vị :

+ Trụ sở đặt tại: 278 đường Nguyễn Văn Nghi, phường 7, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Số điện thoại: (028) 3588 2588, Fax (028) 3588 2526,Email: pcc5.stp@tphcm.gov.vn.

 

 

Danh Mục

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.