Phòng Công chứng số 1 Phòng Công chứng số 1

1/ Quá trình thành lập:

Phòng Công chứng số 1 Thành phố Hồ Chí Minh là Phòng Công chứng đầu tiên của cả nước được thành lập sau năm 1975, theo Quyết định số 182 ngày 21/9/1988 của  thành phố Hồ Chí Minh. Từ ngày đầu thành lập, Phòng có tên là "Phòng Công chứng Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh" thuộc  Thành phố. Đến năm 1997, Phòng được chuyển thành "Phòng Công chứng Nhà nước số 1" thuộc Sở Tư pháp và đến năm 2001 được đổi tên thành "Phòng Công chứng số 1 thành phố Hồ Chí Minh".

Từ ngày đầu thành lập đến nay, Phòng Công chứng số 1 đã công chứng hàng triệu hợp đồng, giao dịch đáp ứng nhu cầu công chứng ngày càng đa dạng của khách hàng; đã đóng góp hàng trăm tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước. Với kết quả đó, Phòng đã được nhiều cấp khen thưởng với nhiều hình thức khác nhau.

Với phương châm làm việc "Điều duy nhất hơn cả sự tận tâm của chúng tôi là sự an toàn pháp lý và thuận lợi của bạn". Tập thể viên chức và người lao động của Phòng luôn đoàn kết, đồng sức đồng lòng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2/ Cơ cấu tổ chức:

- Trưởng phòng: Ông Nguyễn Trí Hòa;

- Phó Trưởng phòng: Ông Nguyễn Hồ Phương Vinh;

Từ chỗ chỉ có 4 nhân viên vào những ngày đầu thành lập, đến nay, tổng số nhân viên của Phòng là 32 người trong đó có 01 Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng; 09 công chứng viên, 10 chuyên viên nghiệp vụ và 11 viên chức và người lao động làm việc tại các bộ phận khác (kế toán, văn thư, lưu trữ…).

3/ Chức năng, nhiệm vụ:

Với chức năng và nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Phòng thực hiện chứng nhận các hợp đồng, giao dịch: mua bán, tặng cho, di chúc, ủy quyền, thuê mượn, thế chấp và các giao dịch khác trên cơ sở tính xác thực và hợp pháp.

4/ Thông tin liên hệ:

Số tổng đài : 028.38222511 - 028.38230177 – 028.38231644 – 028.38237318

Các máy nhánh :   

101 (Trưởng phòngg

102, 107 (Phó Trưởng phòng)

103→111, 117, 120, 122 (Công chứng viên, Chuyên viên)

113 (bộ phận quầy thu)

123 (bộ phận dịch thuật)

Đường dây nóng : 0913.717299 - 028.38231566

Địa chỉ mail : pccs1@vnn.vn

Fax : 028.38299920

 

 

Danh Mục

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.