Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản

1-Lịch sử hình thành

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Trung tâm), được thành lập theo Quyết định số 7620/QĐ-UB-NC ngày 18/12/1997 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, có nhiệm vụ tiếp nhận các tài sản là động sản, bất động sản để bán đấu giá theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu tài sản hoặc do pháp luật quy định tại Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực từ ngày 01/7/2017.

Trụ sở cơ quan: 19/5 Hòang Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

Kho tài sản: 32 Lê Lai, Phường 3, Quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng số CBCCVCNLĐ của Trung tâm là 26 người. Trong đó,

*Ban Giám đốc gồm:

- Giám đốc Ngụy Cao Thắng.

- Phó Giám đốc Nguyễn Hữu Hùng

*04 Trưởng Phòng chuyên môn gồm:

- Trưởng Phòng Nghiệp vụ Nguyễn Văn Chương

- Trưởng Phòng Kế toán Phạm thị Thanh Thúy

- Trưởng Phòng Hành chính – Tổ chức Đặng Phi Anh

- Trưởng Phòng Giao nhận Trần Văn Toàn

* Các Đấu giá viên gồm:

- Nguyễn Hữu Hùng

- Ngụy Cao Thắng

- Nguyễn Văn Chương

- Đặng Phi Anh

- Trần Văn Toàn

- Đặng Đình Hải

- Lê Trung Trực.

Danh Mục

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.