Hoạt động chuyên môn Hoạt động chuyên môn

Bộ Tư pháp lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Luật Công chứng (sửa đổi)

Thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 57 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2020), Bộ Tư pháp đã đăng tải dự thảo Tờ trình dự án Luật Công chứng (sửa đổi) và dự thảo Luật Công chứng (sửa đổi) trên Trang Thông tin lấy ý kiến về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (https://moj.gov.vn/dtvb/Pages/trang-chu.aspx) thuộc Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp (https://www.moj.gov.vn/Pages/home.aspx) để lấy ý kiến đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của quy định pháp luật này. Thời hạn lấy ý kiến đến hết ngày 03/9/2023.

Thực hiện chức năng tham mưu giúp Ủy ban nhân dân Thành phố quản lý nhà nước về công chứng, Sở Tư pháp đề nghị Hội Công chứng viên Thành phố, Trung tâm Thông tin và Tư vấn công chứng, tổ chức hành nghề công chứng và các cá nhân, tổ chức có liên quan nghiên cứu các Dự thảo đang được Bộ Tư pháp công khai lấy ý kiến nêu trên, gửi góp ý trực tiếp trên Trang Thông tin lấy ý kiến về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; đồng thời, gửi văn bản góp ý về Sở Tư pháp (Phòng Bổ trợ tư pháp) trước ngày 22/8/2023 để tổng hợp, góp ý theo đề nghị của Bộ Tư pháp.

(Đính kèm dự thảo Tờ trình dự án Luật Công chứng (sửa đổi) và dự thảo Luật Công chứng (sửa đổi))./.

danh mục

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.