NEWS NEWS

Lịch tư vấn pháp luật của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước TP.HCM (Từ ngày 18/06/2018 đến ngày 22/06/2018)

(Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30; Chiều: Từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00)

* Địa điểm: Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước, 470 Nguyễn Tri Phương, phường 9, quận 10, TP.HCM

Thứ Hai, 18/06:

Sáng: Trợ giúp viên TRẦN ĐỒNG MINH NGỌC KIM KHÁNH; Luật sư HOÀNG TIẾN LƯU; TRẦN BÌNH LUẬN

Chiều: Trợ giúp viên HUỲNH TẤN ĐẠT; Luật sư NGUYỄN NGỌC TÚY LINH

Thứ Ba, 19/06:

Sáng: Trợ giúp viên TRẦN MINH HUỆ; Luật sư ĐÀO HOÀNG LIÊN; BÙI QUANG LIÊM

Chiều: Trợ giúp viên NGUYỄN THANH GIANG; Luật sư NGUYỄN HỮU MẪN

Thứ Tư, 20/06:

Sáng: Trợ giúp viên  LÊ THỊ TUYẾT MAI; Luật sư NGUYỄN THỊ NGA; CAO SỸ NGHỊ

Chiều: Trợ giúp viên TRẦN MINH LỘC; Luật sư NGUYỄN THỊ AN NHÃ

Thứ Năm, 21/06:

Sáng: Trợ giúp viên BÙI THỊ CÔNG NƯƠNG; Luật sư HUỲNH VÂN TUYẾT NHUNG; LÝ ANH QUY

Chiều: Trợ giúp viên NGUYỄN THANH GIANG, Luật sư VŨ THANH QUY.

Thứ Sáu, 22/06:

Sáng: Giám đốc - Trợ giúp viên NGUYỄN MINH CHÁNH; Luật sư TRỊNH CÔNG MINH; ĐOÀN TRỌNG NGHĨA

Chiều: Trợ giúp viên TRẦN THỊ HỢI; Luật sư NGÔ HỮU NHỊ.

* Địa điểm: Toà án nhân dân TPHCM, 131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1, TPHCM

Thứ Hai, 18/06:

Sáng: Trợ giúp viên TRẦN THỊ HỢI.

Thứ Ba, 19/06:

Sáng: Trợ giúp viên TRẦN MINH LỘC.

Thứ Tư, 20/06:

Sáng: Trợ giúp viên HUỲNH TẤN ĐẠT

Thứ Năm, 21/06:

Sáng: Trợ giúp viên LÊ THỊ TUYẾT MAI.

Thứ Sáu, 22/06:  

 Sáng: Trợ giúp viên TRẦN ĐỒNG MINH NGỌC KIM KHÁNH.

 

MENU

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.