Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

« Quay lại

Giới thiệu Nghị quyết số 30/2023/NQ-HĐND quy định việc sử dụng ngân sách thành phố hỗ trợ địa phương khác trong nước, hỗ trợ địa phương tại quốc gia khác

Ngày 08 tháng 12 năm 2023, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Nghị quyết số 30/2023/NQ-HĐND quy định việc sử dụng ngân sách thành phố hỗ trợ địa phương khác trong nước, hỗ trợ địa phương tại quốc gia khác, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2024; Nghị quyết này áp dụng từ năm ngân sách 2024 đến hết thời gian thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

Nghị quyết số 30/2023/NQ-HĐND có 6 điều với các nội dung chính:

1. Đối tượng chi hỗ trợ

a) Các địa phương là vùng căn cứ kháng chiến cũ của khu ủy Sài Gòn Gia Định bị thiệt hại nhiều năm trong kháng chiến giành độc lập thống nhất đất nước.

b) Các địa phương có cơ sở xã hội của Thành phố trú đóng.

c) Các địa phương thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc ít người, đặc biệt khó khăn.

d) Các địa phương có liên kết vùng với Thành phố.

đ) Các địa phương của Lào, Campuchia, Cuba; các địa phương nước ngoài có quan hệ hữu nghị, hợp tác, kết nghĩa với Thành phố.

2. Nội dung chi hỗ trợ

a) Đối với các địa phương trong nước:

- Các chương trình, công trình xây dựng nhà văn hóa, khu tưởng niệm, nhà truyền thống cách mạng, di tích quốc gia, di tích đặc biệt cấp quốc gia.

- Các chương trình, công trình xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, giảm nghèo, y tế, giáo dục ở những vùng đặc biệt khó khăn.

- Các chương trình, công trình phát triển kinh tế - xã hội trong các lĩnh vực theo thỏa thuận hợp tác giữa Thành phố và các địa phương.

- Các chương trình, công trình cần thiết khác.

b) Đối với các địa phương tại quốc gia khác:

- Các chương trình, công trình giáo dục, y tế và văn hóa.

- Các chương trình đào tạo cán bộ.

- Các nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, cứu đói.

- Các chương trình, công trình cần thiết khác.

3. Tổng mức chi hỗ trợ

Tổng mức chi hỗ trợ các địa phương khác trong nước, hỗ trợ địa phương tại quốc gia khác hàng năm bằng 0,35% chi thường xuyên và được bố trí trong mục chi khác dự toán ngân sách Thành phố./.

 

Phòng Tư pháp quận Bình Thạnh- Phòng PBGDPL

 

 

danh mục

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.