Thừa Phát Lại Thừa Phát Lại

 • Công văn số 415/BTP-TCTHA ngày 28/01/2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung lập vi bằng; Công văn số 1128/BTP-TCTHADS ngày 18/01/2014 việc tổ chức thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại;

  Cập nhật ngày

  Tệp định kèm:  Công văn số 415/BTP-TCTHA ngày 28/01/2011 của Bộ Tư pháp. Công văn số 1128/BTP-TCTHADS ngày 18/01/2014
 • Văn bản hợp nhất số 7821/VBHN-BTP ngày 25/11/2013 của Bộ Tư pháp về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

  Cập nhật ngày

  Tệp đính kèm:  Văn bản hợp nhất số 7821/VBHN-BTP ngày 25/11/2013.
 • DANH MỤC

  Cấu hình

  SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
  Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
  Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

  Thời gian làm việc:

  - Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
  - Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.