Thừa Phát Lại Thừa Phát Lại

 • Công văn số 415/BTP-TCTHA ngày 28/01/2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung lập vi bằng; Công văn số 1128/BTP-TCTHADS ngày 18/01/2014 việc tổ chức thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại;

  Cập nhật ngày

  Tệp định kèm:  Công văn số 415/BTP-TCTHA ngày 28/01/2011 của Bộ Tư pháp. Công văn số 1128/BTP-TCTHADS ngày 18/01/2014
 • DANH MỤC

  Cấu hình

  SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
  Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
  Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

  Thời gian làm việc:

  - Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
  - Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.