Thừa Phát Lại Thừa Phát Lại

Tờ rơi và tài liệu tuyên truyền về Thừa phát lại theo Nghị định số 08/2020/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Công văn số 881/UBND-NCPC ngày 12/3/2020 về triển khai thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động Thừa phát lại, Sở Tư pháp đã xây dựng Tờ gấp giới thiệu về Thừa phát lại và Tài liệu tuyên truyền về Nghị định số 08/2020/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Sở Tư pháp kính gửi các cơ quan, đơn vị, cá nhân các sản phẩm để phối hợp phổ biến, tuyên truyền về Thừa phát lại theo Nghị định số 08/2020/NĐ-CP trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Đính kèm: 

DANH MỤC

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.