« Back

Thông báo bổ nhiệm Thừa phát lại trong 06 tháng cuối năm 2017 của Bộ Tư pháp

Thông báo bổ nhiệm Thừa phát lại trong 06 tháng cuối năm 2017 của Bộ Tư pháp

Nội dung: download

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.