Thừa Phát Lại Thừa Phát Lại

 • Lễ ký kết Quy chế phối hợp tăng cường công tác quản lý hoạt động Thừa phát lại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

  Cập nhật ngày

  Từ năm 2009 đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương đầu tiên được Trung ương tin tưởng giao thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại và đến nay chế định Thừa phát lại đã được thực hiện chính...
 • SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHÁT HÀNH TỜ GẤP ĐIỆN TỬ “GIỚI THIỆU VỀ THỪA PHÁT LẠI”.

  Cập nhật ngày

 • SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHÁT HÀNH TỜ GẤP ĐIỆN TỬ “TÌM HIỂU CHỨC NĂNG LẬP VI BẰNG CỦA THỪA PHÁT LẠI” NĂM 2023.

  Chương trình Đối thoại cùng Chính quyền Thành phố tháng 02/2023 với chủ đề:“Công tác Thừa phát lại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” do Hội đồng nhân dân Thành phố phối hợp với Sở Tư pháp và Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (VOH) thực hiện

  Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 08/2022/TT-BTP ban hành Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Thừa phát lại

  Sở Tư Pháp Thành Phố Hồ Chí Minh Phát Hành Tờ Gấp Điện Tử “Giới Thiệu Về Thừa Phát Lại”

  Sở Tư Pháp Thành Phố Hồ Chí Minh Phát Hành Tờ Gấp Điện Tử “Tìm Hiểu Chức Năng Lập Vi Bằng Của Thừa Phát Lại” Năm 2022.

  Công văn số 2930/STP-THPL ngày 15/7/2021 của Sở Tư pháp về việc triển khai thi hành Thông tư số 04/2021/TT-BTP ngày 21/6/2021 của Bộ Tư pháp

  Triển khai Thông tư số 05/2021/TT-BTP ngày 24/6/2021 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư

  Thông báo thay đổi phương thức làm việc của các tổ chức bổ trợ tư pháp đảm bảo phù hợp trong đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19

  Hiển thị 1 - 10 of 56 kết quả.
  10

  DANH MỤC

  Cấu hình

  SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
  Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
  Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

  Thời gian làm việc:

  - Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
  - Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.