Thông báo Thông báo

« Quay lại

Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh công bố sự phù hợp của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2022

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức;  Quyết định số 101/QĐ-BKHCN ngày 21 tháng 01 năm 2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại địa phương;

Căn cứ kết quả kiểm tra đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 năm 2022, ngày 08 tháng 7 năm 2022 Giám đốc Sở Tư pháp đã ban hành Quyết định số 353/QĐ-STP-VP về công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với 111 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại Sở Tư pháp.

Theo đó, Sở Tư pháp đã niêm yết Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 này tại trụ sở đồng thời có văn bản thông báo đến Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thành phố để theo dõi, tổng hợp".

Đính kèm: Quyết định 353/QĐ-STP ngày 08/7/2022 của Sở Tư pháp Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 9001:2015./.

danh mục

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.