Thông báo Thông báo

Thông báo về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Dương lịch năm 2024

Thực hiện Thông báo số 402/TB-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Tư pháp thông báo việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Dương lịch năm 2024 đến các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc như sau:

  1. Công chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp được nghỉ Tết Dương  lịch năm 2024 vào thứ Hai ngày 01 tháng 01 năm 2024.
  2. Cơ quan Sở Tư pháp, các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện lịch nghỉ Tết Dương lịch, bố trí, sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ tổ chức, Nhân dân.
  3. Cơ quan Sở Tư pháp và các đơn vị trực thuộc Sở treo cờ Tổ quốc trong các ngày nghỉ lễ nêu trên; bố trí lịch trực vào ngày nghỉ, đảm bảo an toàn trật tự xã hội tại địa bàn cơ quan, đơn vị; thực hiện các biện pháp phòng, chống cháy, nổ tại cơ quan, đơn vị.
  4. Trưởng các phòng chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở chịu trách nhiệm đôn đốc, nhắc nhở và phối hợp với các đoàn thể triển khai đến công chức, viên chức và người lao động thực hiện tốt Thông báo này./.

Đính kèm: Thông báo số 7065/TB-STP-VP ngày 08/12/2023 của Sở Tư pháp về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Dương lịch năm 2024./.

danh mục

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.