Thông báo Thông báo

Sở Tư pháp tổ chức cuộc thi trực tuyến "Sáng mãi truyền thống 40 năm Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh"

Sở Tư pháp tổ chức cuộc thi trực tuyến "Sáng mãi truyền thống 40 năm Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh"

1/ Link truy cập thông tin cuộc thi:

- Tại banner: ;

- Tại bài viết: Sở Tư pháp tổ chức cuộc thi trực tuyến "Sáng mãi truyền thống 40 năm Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh".

 

2/ Link truy cập bài thi trực tuyến:

https://forms.gle/XvbXTNUqCxZumuyMA

 

3/ Kế hoạch tổ chức cuộc thi:

- Kế hoạch số 680/KH-STP-VP ngày 27/02/2022 của Sở Tư pháp về Tổ chức cuộc thi trực tuyến "Sáng mãi truyền thống 40 năm Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh".

 

4/ Thể lệ cuộc thi:

- Thông báo số 757/TB-STP-VP ngày 03/03/2022 của Sở Tư pháp về thể lệ cuộc thi trực tuyến "Sáng mãi truyền thống 40 năm Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh".

danh mục

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.