Thông báo Thông báo

Danh sách người dự tuyển không đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển ở Vòng 2

Đính kèm: Thông báo số 451/TB-HĐTDVC ngày13 tháng 3 năm 2023 về việc danh sách người dự tuyển không đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển ở Vòng 2./.

danh mục

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.