Thông báo niêm yết Thông báo niêm yết

 • Cấp Thẻ Thừa phát lại cho 3 Thừa phát lại tại Văn phòng Thừa phát lại Bảo Minh gồm Nguyễn Văn Ninh, Ngô Văn Tiến, Nguyễn Văn Bá

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Quyết định số 268/QĐ-STP ngày 26/4/2024 của Sở Tư pháp./.
 • Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản của Doanh nghiệp tư nhân quản lý tài sản Anh Quân.

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Quyết định số 310/QĐ-STP ngày 13/5/2024 của Sở Tư pháp./.
 • Cấp Thẻ Thừa phát lại đối với Phan Văn Hạ, Nguyễn Văn Thủy, Hoàng Đức Hoài, Võ Thanh Sử.

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Quyết định số 269/QĐ-STP ngày 26/4/2024 của Sở Tư pháp./.
 • Cấp Thẻ Thừa phát lại Văn phòng Thừa phát lại Châu Á.

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Quyết định số 270/QĐ-STP ngày 02/5/2024 của Sở Tư pháp./.
 • Đăng ký tập sự hành nghề công chứng

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Quyết định số 157/QĐ-STP ngày 13/3/2024 của Sở Tư pháp./.
 • Đăng ký tập sự hành nghề công chứng

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Quyết định số 172/QĐ-STP ngày 18/3/2024 của Sở Tư pháp./.
 • Cấp Thẻ đấu giá viên số 57/ĐGV cho ông Nguyễn Hữu Nghị làm việc tại Công ty đấu giá hợp danh Bến Thành.

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Quyết định số 252/QĐ-STP ngày 19/4/2024 của Sở Tư pháp./.
 • Nhận tập sự hành nghề đấu giá tài sản đối với ông Đào Xuân Trường của Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Công văn số 2671/STP-TC ngày 08/5/2024 của Sở Tư pháp./.
 • Nhận tập sự hành nghề đấu giá tài sản đối với ông Hà Đức Cường của Công ty Đấu giá hợp danh Khải Bảo

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Công văn số 2673/STP-TC ngày 08/5/2024 của Sở Tư pháp./.
 • Nhận tập sự hành nghề đấu giá tài sản đối với ông Nguyễn Chí Trường của Công ty đấu giá hợp danh Cao Nguyên

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Công văn số 2670/STP-TC ngày 08/5/2024 của Sở Tư pháp./.
 • Hiển thị 11 - 20 of 803 kết quả.
  10

  Danh mục

  Cấu hình

  SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
  Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
  Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

  Thời gian làm việc:

  - Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
  - Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.