Thông báo niêm yết Thông báo niêm yết

 • Thông báo công bố kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (vòng 1) và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển Vòng 2 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước năm 2023

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Thông báo số 213/TB-HĐTDVC ngày 19/5/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước./.
 • Quyết định Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên (Quyết định số 248/QĐ-STP)

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Quyết định số 248/QĐ-STP ngày 24/5/2023 của Sở Tư pháp về Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên./.  
 • Quyết định Xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên (Quyết định số 241/QĐ-STP)

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Quyết định số 241/QĐ-STP ngày 23/5/2023 của Sở Tư pháp về việc Xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên ./.
 • Quyết định cấp Thẻ đấu giá viên (Quyết định số 242/QĐ-STP)

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Quyết định số 242/QĐ-STP ngày 23/5/2023 của Sở Tư pháp về việc cấp Thẻ đấu giá viên./.
 • Cấp thẻ đấu giá viên đối với ông Nguyễn Văn Nguyên

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Quyết định số 174/QĐ-STP ngày 27/4/2023 của Sở Tư pháp./.
 • Cấp thẻ thừa phát lại đối với VPTPL Quận 1.

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Quyết định số 192/QĐ-STP ngày 10/5/2023 của Sở Tư pháp./.
 • Đăng ký hành nghề và cấp thẻ ccv đối với Nguyễn Thanh Đức.

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Quyết định số 228/QĐ-STP ngày 16/5/2023 của Sở Tư pháp./.
 • Đăng ký hành nghề và cấp thẻ ccv đối với Nguyễn Thị Nghĩa.

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Quyết định số 239/QĐ-STP ngày 19/5/2023 của Sở Tư pháp./.
 • Đăng ký hành nghề và cấp thẻ ccv đối với Phan Thị Hà Vân.

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Quyết định số 202/QĐ-STP ngày 15/5/2023 của Sở Tư pháp./.
 • Đăng ký hành nghề và cấp thẻ ccv đối với Trần Thị Thu Nguyệt.

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Quyết định số 197/QĐ-STP ngày 11/5/2023 của Sở Tư pháp./.
 • Hiển thị 1 - 10 of 520 kết quả.
  10

  Danh mục

  Cấu hình

  SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
  Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
  Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

  Thời gian làm việc:

  - Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
  - Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.