Quản tài viên doanh nghiệp hành nghề quản lý tài sản Quản tài viên doanh nghiệp hành nghề quản lý tài sản

 • Công văn số 8809/STP-BTTP ngày 27/10/2016 của Sở Tư pháp thực hiện chế độ báo cáo định kỳ.

  Cập nhật ngày

  Tệp đính kèm:  Công văn số 8809/STP-BTTP ngày 27/10/2016 của Sở Tư pháp.
 • Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐTP ngày 26/8/2016 của Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định của luật phá sản.

  Cập nhật ngày

  Tệp đính kèm:  Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐTP ngày 26/8/2016 của Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao.
 • Công văn số 38/STP-BTTP ngày 06/01/2016 của Sở Tư pháp thực hiện chế độ báo cáo định kỳ.

  Thông tư số 01/2015/TT-CA ngày 08/10/2015 của Tòa án nhân dân tối cao quy định về quy chế làm việc của các tổ thẩm phán trong quá trình giải quyết vụ việc phá sản

  Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.

  Luật Phá sản năm 2014.

  Hiển thị 16 - 22 of 22 kết quả.
  15

  DANH MỤC

  Cấu hình

  SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
  Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
  Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

  Thời gian làm việc:

  - Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
  - Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.