Phòng Phổ biến, Giáo dục pháp luật Phòng Phổ biến, Giáo dục pháp luật

Giới thiệu quy định về mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

Ngày 29/12/2023, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 20/2023/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

Mức điều chỉnh tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 01/01/2024

Tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư 20/2023/TT-BLĐTBXH được điều chỉnh theo công thức sau:

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội sau điều chỉnh của từng năm = Tổng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của từng năm x Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng

Trong đó, mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng như sau:

- Trước năm 1995: Mức điều chỉnh là: 5,43

- Năm 2014: Mức điều chỉnh là: 1,27

- Năm 2015: Mức điều chỉnh là: 1,27

- Năm 2016: Mức điều chỉnh là: 1,23

- Năm 2017: Mức điều chỉnh là: 1,19

- Năm 2018: Mức điều chỉnh là: 1,15

- Năm 2019: Mức điều chỉnh là: 1,12

- Năm 2020: Mức điều chỉnh là: 1,08

- Năm 2021: Mức điều chỉnh là: 1,07

- Năm 2022: Mức điều chỉnh là: 1,03

- Năm 2023: Mức điều chỉnh là: 1,0

- Năm 2024: Mức điều chỉnh là: 1,0

Mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 01/01/2024

Thông tư 20/2023/TT-BLĐTBXH có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2024; các quy định tại Thông tư 20/2023/TT-BLĐTBXH áp dụng kể từ ngày 01/01/2024.

Thông tư 20/2023/TT-BLĐTBXH thay thế Thông tư 01/2023/TT-BLĐTBXH ngày 03/01/2023./.

Phòng Tư pháp quận 11- Phòng PBGDPL

 

danh mục

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.