Phòng Phổ biến, Giáo dục pháp luật Phòng Phổ biến, Giáo dục pháp luật

Giới thiệu Thông tư số 06/2024/TT-BYT quy định xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế

Ngày 16/5/2024, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 06/2024/TT-BYT quy định xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế.

Theo đó, tiêu chuẩn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế được quy định như sau:

- Các nhóm tiêu chuẩn xếp hạng:

+ Nhóm tiêu chuẩn I về vị trí, chức năng, nhiệm vụ: 10 điểm;

+ Nhóm tiêu chuẩn II về quy mô và nội dung hoạt động: 15 điểm;

+ Nhóm tiêu chuẩn III về nhân lực: 20 điểm;

+ Nhóm tiêu chuẩn IV về khả năng chuyên môn: 40 điểm;

+ Nhóm tiêu chuẩn V về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị: 15 điểm.

- Tiêu chuẩn cụ thể và mức điểm quy định tại các phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 06/2024/TT-BYT . Cụ thể:

Phụ lục 1: Tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

+ Phụ lục 2: Tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở y tế dự phòng;

+ Phụ lục 3: Tiêu chuẩn xếp hạng trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương;

+ Phụ lục 4: Tiêu chuẩn xếp hạng viện; trung tâm kiểm nghiệm, kiểm định, trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

+ Phụ lục 5: Tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hạng đặc biệt.

Thông tư số 06/2024/TT-BYT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2024. Kể từ ngày thông tư này có hiệu lực thì các thông tư sau đây hết hiệu lực:

(1) Thông tư số 23/2005/TT-BYT ngày 25 tháng 8 năm 2005 của Bộ Y tế hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế;

(2) Thông tư số 07/2006/TT-BYT ngày 05 tháng 6 năm 2006 của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các đơn vị sự nghiệp y tế không thực hiện việc xếp hạng;

(3) Thông tư số 03/2007/TT-BYT ngày 08 tháng 02 năm 2007 của Bộ Y tế sửa đổi khoản 3 mục IV Thông tư số 23/2005/TT-BYT ngày 25 tháng 8 năm 2005 của Bộ Y tế hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế.

Phòng Tư pháp quận 4- Phòng PBGDPL

 

danh mục

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.