Phòng Phổ biến, Giáo dục pháp luật Phòng Phổ biến, Giáo dục pháp luật

Quận Gò Vấp tổ chức tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ công tác đăng ký và quản lý hộ tịch

Sáng ngày 14 tháng 3 năm 2024, quận Gò Vấp đã tổ chức buổi tuyên truyền quy định và tập huấn về nghiệp vụ công tác đăng ký và quản lý hộ tịch năm 2024. Đến tham dự có ông Nguyễn Triều Lưu, Trưởng Phòng Hộ tịch – Quốc tịch, Sở Tư pháp Thành phố; bà Nguyễn Thị Thu Yên – Trưởng phòng Tư pháp và gần 70 đại biểu là công chức Phòng Tư pháp, lãnh đạo và công chức tư pháp – hộ tịch, Công an, chuyên trách trẻ em của Ủy ban nhân dân 16 phường.

Các đại biểu đã được nghe ông Nguyễn Triều Lưu tập trung thông tin các quy định pháp luật về: Luật Hộ tịch năm 2014, Nghị định số 123/2015/TT-BTP ngày 15/11/20215 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch, Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến; Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP; Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND ngày 6/2/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế phối hợp liên ngành giải quyết việc đăng ký nuôi con nuôi trong nước, nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, báo cáo viên đã giải đáp một số khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, đặc biệt là về đăng ký nuôi con nuôi và hướng xử lý giải quyết.

Hàng năm, quận Gò Vấp đều thường xuyên tổ chức tập huấn nhằm tạo điều kiện cho công chức Phòng Tư pháp, công chức tư pháp – hộ tịch phường cập nhật thêm kiến thức, kinh nghiệm để áp dụng vào thực tế công tác chuyên môn, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch./.

Phòng Tư pháp quận Gò Vấp- Phòng PBGDPL

 

danh mục

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.