Phòng Phổ biến, Giáo dục pháp luật Phòng Phổ biến, Giáo dục pháp luật

Huyện Củ Chi tổ chức triển khai công tác đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024

Ngày 11 tháng 03 năm 2024, huyện Củ Chi đã tổ chức triển khai công tác đánh giá xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024.

Tại Hội trường UBND huyện Củ Chi, Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật huyện đã tổ chức họp Hội đồng triển khai đánh giá xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024 đến hơn 120 người tham dự là thành viên Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật, Công an huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, thị trấn và Công chức Tư pháp - Hộ tịch, cán bộ, công chức phụ trách công tác đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện.       

Nội dung triển khai: Quyết định số 25/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 09/2021/TT-BTP của Bộ Tư pháp ngày 15 tháng 11 năm 2021 hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1723/QD-BTP ngày 15/8/2022 của Bộ Trưởng bộ Tư pháp ban hành Hướng dẫn tiêu chí huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 và tiêu chí quận, thị xã, thành phố thuộc cấp tỉnh đạt chuẩn đô thị văn minh.  

Qua buổi triển khai giúp cho các thành viên Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật huyện và lãnh đạo UBND các xã, thị trấn, công chức Tư pháp hộ tịch các xã, thị trấn nắm được quy trình, điều kiện xem xét đánh giá xã, thị trấn, đạt chuẩn, tiếp cận pháp luật năm 2024./.

   Phòng Tư pháp huyện Củ Chi- Phòng PBGDPL

 

danh mục

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.