Hướng dẫn nghiệp vụ Hướng dẫn nghiệp vụ

« Quay lại

Các biểu mẫu báo cáo tổng kết thi hành luật xử lý vi phạm hành chính

Các biểu mẫu báo cáo tổng kết thi hành luật xử lý vi phạm hành chính.

+ CV 3339

+ CV 4780

+ Mẫu Báo cáo tổng kết XLVPHC

+ Mẫu số liệu tổng kết XLVPHC

danh mục

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.