Hoạt động chuyên môn Hoạt động chuyên môn

 • Công nhận hoàn thành tập sự hành nghề công chứng

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Quyết định số 228/QĐ-STP ngày 14/4/2024 của Sở Tư pháp./.
 • Công nhận hoàn thành tập sự hành nghề công chứng

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Quyết định số 245/QĐ-STP ngày 16/4/2024 của Sở Tư pháp./.
 • Công nhận hoàn thành tập sự hành nghề công chứng

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Quyết định số 244/QĐ-STP ngày 16/4/2024 của Sở Tư pháp./.
 • Đăng ký tập sự hành nghề công chứng của bà Võ Thu Hà.

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Quyết định số 198/QĐ-STP ngày 01/4/2024 của Sở Tư pháp./.
 • Đăng ký tập sự hành nghề công chứng của ông/bà Âu Gia Vượng.

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Quyết định số 199/QĐ-STP ngày 01/4/2024 của Sở Tư pháp./.
 • Đăng ký tập sự hành nghề công chứng của ông/bà Nguyễn Thành Nhân

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Quyết định số 197/QĐ-STP ngày 01/4/2024 của Sở Tư pháp./.
 • Đăng ký tập sự hành nghề công chứng của ông bà Thái Thị Bình.

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Quyết định số 205/QĐ-STP ngày 04/4/2024 của Sở Tư pháp./.
 • Đăng ký tập sự hành nghề công chứng của ông Lê Trần Duy Thông.

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Quyết định số 236/QĐ-STP ngày 11/4/2024 của Sở Tư pháp./.
 • Đăng ký tập sự hành nghề công chứng của ông Phan Văn Minh

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Quyết định số 206/QĐ-STP ngày 04/4/2024 của Sở Tư pháp./.
 • Đăng ký tập sự hành nghề công chứng.

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Quyết định số 207/QĐ-STP ngày 04/4/2024 của Sở Tư pháp./.
 • Hiển thị 1 - 10 of 2.228 kết quả.
  10

  danh mục

  Cấu hình

  SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
  Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
  Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

  Thời gian làm việc:

  - Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
  - Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.