• Trang thông tin điện tử Sở Tư Pháp Thành phố Hồ Chí Minh

 • Trang thông tin điện tử Sở Tư Pháp Thành phố Hồ Chí Minh

 • Trang thông tin điện tử Sở Tư Pháp Thành phố Hồ Chí Minh

 • Trang thông tin điện tử Sở Tư Pháp Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng Tư pháp huyện Cần Giờ giao lưu học tập kinh nghiệm với Phòng Tư pháp huyện Lạc Dương tỉnh Lâm Đồng

Nhân dịp sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2018, Phòng Tư pháp huyện Cần Giờ tổ chức chương trình giao lưu học tập kinh nghiệm về công tác phổ biến giáo dục pháp luật  giữa Phòng Tư pháp huyện...

Tin tức - sự kiện Tin tức - sự kiện

Xem thêm
 • Huyện Nhà Bè tổ chức hội nghị triển khai Luật bảo hiểm xã hội, Luật bảo hiểm y tế.

  Cập nhật ngày

  N gày 14/6/2018 , tại Trung Bồi dưỡng chính trị huyện Nhà Bè. Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện đã tổ chức hội nghị triển khai Luật bảo hiểm xã hội, Luật bảo...
 • Thông báo niêm yết Thông báo niêm yết

  Xem thêm
 • Chính sách chất lượng và Mục tiêu chất lượng năm 2018 của Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh

  Cập nhật ngày

  Căn cứ Công văn số 235/SKHCN-TĐC ngày 30 tháng 01 năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO...
 • Thông báo việc thôi quốc tịch Việt Nam

  Cập nhật ngày

  Căn cứ Điều 29 Luật Quốc tịch Việt Nam số 24/2008/QH12 ngày 13/11/2008 và Điều 14 Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam, Sở Tư pháp thông báo để các cá nhân, cơ quan, tổ chức liên quan biết việc xin thôi quốc tịch Việt Nam của các cá nhân nêu trên. Sau thời hạn 60 ngày kể từ ngày đăng thông báo, nếu không có khiếu nại về việc thôi quốc tịch Việt Nam của cá nhân nêu trên, Sở Tư pháp sẽ hoàn tất thủ tục chuyển cơ quan chức năng giải quyết theo qui định của Luật quốc tịch Việt Nam.
 • Hoạt động chuyên môn Hoạt động chuyên môn

  Xem thêm
 • Huyện Nhà Bè tổ chức hội nghị triển khai Luật bảo hiểm xã hội, Luật bảo hiểm y tế.

  Cập nhật ngày

  N gày 14/6/2018 , tại Trung Bồi dưỡng chính trị huyện Nhà Bè. Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện đã tổ chức hội nghị triển khai Luật bảo hiểm xã hội, Luật bảo...
 • Thư viện hình ảnhXem thêm

  Cấu hình
  Cấu hình

  Danh mục

  Cấu hình

  Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Số lượt online:

  Tổng số lượt truy cập: 2041486

  SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
  Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

  Liên hệ

  Điện thoại: (+028) 3829 7052
  Fax: (+848) 3824 3155
  Email: stp@tphcm.gov.vn