Hội nhập quốc tế Hội nhập quốc tế

 • Một số vấn đề then chốt của hội nhập quốc tế nước ta giai đoạn mới

  Cập nhật ngày

  Chủ trương của Đại hội Đảng lần thứ XI đánh dấu giai đoạn mới của hội nhập quốc tế nước ta nhằm phục vụ phát triển và nâng cao vị thế đất nước, triển khai đường lối đối ngoại.
 • danh mục

  Cấu hình

  SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
  Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

  Liên hệ

  Điện thoại: (+028) 3829 7052
  Fax: (+848) 3824 3155
  Email: stp@tphcm.gov.vn

  Thời gian làm việc: 

  Thứ Hai đến thứ Sáu: Sáng: từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, Chiều: từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00.

  Thứ Bảy: Sáng: từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30.