Thừa Phát Lại Thừa Phát Lại

« Quay lại

Thông báo số 19875/TB-STP ngày 13/12/2017 của Sở Tư pháp kết luận cuộc họp liên ngành về Thừa phát lại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tháng 12/2017.

Tệp đính kèm: Thông báo số 19875/TB-STP ngày 13/12/2017 của Sở Tư pháp.

DANH MỤC

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Liên hệ

Điện thoại: (+028) 3829 7052
Fax: (+848) 3824 3155
Email: stp@tphcm.gov.vn