Quản tài viên doanh nghiệp hành nghề quản lý tài sản Quản tài viên doanh nghiệp hành nghề quản lý tài sản

« Quay lại

Công văn số 38/STP-BTTP ngày 06/01/2016 của Sở Tư pháp thực hiện chế độ báo cáo định kỳ.

Công văn số 38/STP-BTTP ngày 06/01/2016 của Sở Tư pháp thực hiện chế độ báo cáo định kỳ (kèm theo file báo cáo).

Tệp đính kèm: 

Công văn số 38/STP-BTTP ngày 06/01/2016 của Sở Tư pháp.

Biểu mẫu.

DANH MỤC

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Liên hệ

Điện thoại: (+028) 3829 7052
Fax: (+848) 3824 3155
Email: stp@tphcm.gov.vn

Thời gian làm việc: 

Thứ Hai đến thứ Sáu: Sáng: từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, Chiều: từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00.

Thứ Bảy: Sáng: từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30.