Hướng dẫn nghiệp vụ Hướng dẫn nghiệp vụ

« Quay lại

Văn bản trao đổi một số khó khăn, vướng mắc trong xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật

+ Công văn số 103/QLXLVPHC&TDTHPL-XLVPHC ngày 16/03/2016.

+ Công văn số 2659/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 10/8/2016 của Bộ Tư pháp.

+ Công văn số 7446/STP-THPL ngày 12/9/2016 của Sở Tư pháp.

danh mục

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Liên hệ

Điện thoại: (+028) 3829 7052
Fax: (+848) 3824 3155
Email: stp@tphcm.gov.vn

Thời gian làm việc: 

Thứ Hai đến thứ Sáu: Sáng: từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, Chiều: từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00.

Thứ Bảy: Sáng: từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30.