NEWS NEWS

« Back

Hội Đồng Phối Hợp Phổ Biến, Giáo Dục Pháp Luật Quận 4 Họp Triển Khai Ngày Pháp Luật Nước CHXHCN Việt Nam – 09/11 Năm 2018

Ngày 31/10/2018, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Quận 4 đã tổ chức cuộc họp các thành viên Hội đồng để triển khai Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 08/10/2018 của Ủy ban nhân dân Quận 4 về tổ chức "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 09/11" trên địa bàn Quận 4 năm 2018. Đồng chí Trần Hoàng Quân – Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 4, Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp cùng với lãnh đạo Phòng Tư pháp Quận 4 (cơ quan thường trực Hội đồng) và 24 cơ quan thành viên.

Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – 09/11 là hoạt động thường niên nhằm khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội; giáo dục cán bộ, công chức, viên chức và người dân ý thức thượng tôn Hiến pháp và pháp luật. Ngoài ra, Ngày pháp luật còn nhằm xây dựng cho con người niềm tin, tình cảm, thái độ, hành vi phù hợp với quy định của Hiến pháp và pháp luật, đề cao giá trị con người hướng tới xây dựng nền văn hóa pháp lý, lối sống theo pháp luật. Chủ đề của Ngày pháp luật năm 2018 là "Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh" với các hoạt động hưởng ứng được tổ chức thường xuyên, liên tục từ nay đến hết ngày 30/11/2018. Trong đó, tập trung cao điểmTuần lễ Ngày Pháp luật Việt Nam từ ngày 05/11/2018 đến ngày 11/11/2018.

Bên cạnh đó, cuộc họp đã thông qua danh sách đề xuất khen thưởng đối với 15 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 trên địa bàn quận để đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 4 trao tặng Giấy khen trong Hội nghị hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2018./.

 

MENU

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.