NEWS NEWS

« Back

Quận 4 tổ chức hội thi tìm hiểu Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội khóa XIV về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Nhằm tổ chức các hoạt động sinh hoạt chính trị chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 4 lần thứ XIII nhiệm kỳ 2019-2024, tiến tới Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố lần thứ XI nhiệm kỳ 2019-2024 và hưởng ứng "Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 09/11" trên địa bàn Quận 4 năm 2018; đồng thời, góp phần đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật đến các tầng lớp Nhân dân, gắn với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Quận 4 nói riêng và Thành phố Hồ Chí Minh nói chung trong giai đoạn mới,

Ngày 10/10/2018, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Quận 4 đã ban hành Kế hoạch số 344/KH-HĐPH về tổ chức Hội thi tìm hiểu Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội khóa XIV về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh,

Hội thi diễn ra từ ngày 10/10/2018 đến ngày 25/10/2018 với sự tham gia của các đại biểu đại diện cho Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, phường, đoàn viên, hội viên các đoàn thể quần chúng, thành viên Ban công tác Mặt trận 51 khu phố và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận.

Thông qua Hội thi, tìm ra những giải pháp để thực hiện các chương trình đột phá của TP; nâng cao vai trò của người dân vào các chương trình đột phá, và trật tự kỷ cương trong quản lý Nhà nước…

 

MENU

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.