Tin tức - sự kiện Tin tức - sự kiện

Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 08/2022/TT-BTP ban hành Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Thừa phát lại

Ngày 01 tháng 11 năm 2022, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 08/2022/TT-BTP ban hành Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Thừa phát lại (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 12 năm 2022). Thực hiện chức năng tham mưu giúp Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quản lý nhà nước về Thừa phát lại, Sở Tư pháp đã có Công văn số  5786/STP-BTTP ngày 18 tháng 11 năm 2022 triển khai thực hiện Thông tư số 08/2022/TT-BTP của Bộ Tư pháp đến các Văn phòng Thừa phát lại để triển khai, quán triệt các Thừa phát lại và các nhân viên khác của tổ chức mình chấp hành nghiêm túc các quy định của Thông tư số 08/2022/TT-BTP.

Đính kèm: Thông tư số 08/2022/TT-BTP ngày 01/11/2022./.

danh mục

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.