Tin tức - sự kiện Tin tức - sự kiện

Hội nghị Điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2019 tại Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh

Nhằm tổng kết, đánh giá kết quả phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng và tuyên dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, ngày 10/01/2020, Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2019. Theo đó, Hội nghị đã trao tặng Giấy khen cho 7 tập thể và 44 cá nhân đạt thành tích xuất sắc, gương mẫu, dẫn đầu phong trào thi đua của Sở Tư pháp trong giai đoạn 2015 – 2019.

 

Trao tặng Giấy khen cho 07 tập thể Điển hình tiên tiến

Trao tặng Giấy khen cho 44 cá nhân Điển hình tiên tiến

Hội nghị nhằm mục đích biểu dương tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tại Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh; qua đó, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực hưởng ứng và thực hiện phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2019 tại Sở Tư pháp, Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp giai đoạn 2015-2019 và Đại hội Thi đua yêu nước Thành phố lần thứ VII, tiến tới Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ X.

 

danh mục

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.