Tin tức - sự kiện Tin tức - sự kiện

Triển khai chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố

Thực hiện Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND ngày 25 tháng 6 năm 2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố về một số chế độ, chính sách đặc thù phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố, ngày 01 tháng 7 năm 2021 Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Công văn số 2209/UBND-KT về việc triển khai chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố.

Nhằm mục tiêu đưa chế độ chính sách phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố theo Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND ngày 25 tháng 6 năm 2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố đến người dân nhanh chóng, kịp thời, góp phần thực hiện tốt an sinh xã hội để tạo điều kiện hỗ trợ người lao động giảm bớt khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19, Sở Tư pháp đăng tải Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND và Công văn số 2209/UBND-KT kèm các biểu mẫu để người dân theo dõi, thực hiện

Đính kèm:

1. Công văn 2209/UBND-KT;

2. Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND;

3. Mẫu 1 Danh sách người lao động (NLD) tạm hoãn nghỉ không hưởng lương;

4. Mẫu 2 Công văn đề nghị của NLD bị chấm dứt HĐLĐ;

5. Mẫu 3 Lao động tự do (tự làm);

6. Mẫu 4 Lao động tự do (làm thuê)./.

danh mục

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.