Tin tức - sự kiện Tin tức - sự kiện

Sở Tư pháp ký kết Quy chế phối hợp với Đoàn Luật sư và Hội Luật gia trong quản lý hành nghề luật sư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 15 tháng 5 năm 2018, lãnh đạo Sở Tư pháp, Đoàn Luật sư và Hội Luật gia đã thống nhất và tiến hành ký kết Quy chế phối hợp trong quản lý hành nghề luật sư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Đại diện Đoàn luật sư (bên trái), Sở Tư pháp (giữa), Hội Luật gia TP ký kết quy chế phối hợp trong quản lý hành nghề luật sư trên địa bàn TP.HCM.

 

Trên nền tảng của Quy chế cũ được ký kết giữa ba cơ quan năm 2012. Qua thời gian thực hiện thì quy chế ký kết năm 2012 đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Đặc biệt, sự phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau trong công việc giữa ba cơ quan ký kết nói trên rất tốt và rất có trách nhiệm.

Tuy nhiên, từ năm 2012 đến nay pháp luật quy định về luật sư có sự thay đổi và yêu cầu thực tiễn trong việc quản lý, hành nghề của luật sư nên cần phải sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan cho phù hợp.

Quy chế phối hợp năm 2018, gồm 3 chương, 23 Điều, trong đó quy định rõ trách nhiệm của mỗi bên trong việc phối hợp thực hiện các cơ chế thông tin và thực hiện thủ tục hành chính, báo cáo, kiểm tra, giám sát hoạt động hành nghề luật sư, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ luật sư, trợ giúp pháp lý...nhằm thực hiện tốt nguyên tắc kết hợp quản lý nhà nước với phát huy vai trò tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư, bảo đảm việc tuân theo pháp luật, quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp của luật sư.

Công tác phối hợp phải đảm bảo việc tuân thủ quy định pháp luật nói chung và pháp luật về luật sư nói riêng, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý hoạt động hành nghề luật sư, góp phần phát triển đội ngũ luật sư, đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của xã hội đối với chất lượng dịch vụ pháp lý của luật sư, phục vụ đắc lực cho cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế./.

 

 (Phòng Bổ trợ tư pháp)

 

danh mục

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.