Tin tức - sự kiện Tin tức - sự kiện

Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị "Hội nghị triển khai Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 29/3/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Ban hành Quy chế cung cấp thông tin, khai thác, sử dụng, quản lý cơ sở dữ liệu công chứng điện tử tại Thành phố Hồ Chí Minh"

Thực hiện Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 29/3/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Ban hành Quy chế cung cấp thông tin, khai thác, sử dụng, quản lý cơ sở dữ liệu công chứng điện tử tại Thành phố Hồ Chí Minh; Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 29/3/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố vào ngày 16/5/2018.

(Hình ảnh tư liệu Hội nghị ngày 16/5/2018  tại trụ sở Sở Tư pháp TP.HCM)

 

Tham dự Hội nghị có đ/c Phan Thị Bình Thuận – Phó Giám đốc Sở Tư pháp và các đại biểu gồm: Đại diện Cục công tác phía nam – Bộ Tư pháp; Phòng Tổ chức Sở Tư pháp, Thanh tra Sở Tư pháp; Đại diện Cục thi hành án Thành phố; Đại diện Tòa án nhân dân Thành phố; Đại diện Sở Tài nguyên môi trường Thành phố; Đại diện Sở Tài chính Thành phố; Đại diện Sở Thông tin truyền thông; Đại diện Báo Pháp luật; Đại diện Hội công chứng viên Thành phố; Trưởng các tổ chức hành nghề công chứng; Đại diện các tổ chức thừa phát lại; Đại diện Ủy ban nhân dân 24 quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Tại Hội nghị, Sở Tư pháp đã phổ biến, triển khai các nội dung:

- Triển khai Quy chế cung cấp thông tin, khai thác, sử dụng, quản lý cơ sở dữ liệu công chứng điện tử tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Hướng dẫn nghiệp vụ khai thác, sử dụng, quản lý cơ sở dữ liệu công chứng điện tử.

- Trao đổi một số vấn đề trong công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong việc cung cấp, chia sẻ, quản lý, khai thác thông tin liên quan thực hiện Quy chế.

(Hình ảnh tư liệu Hội nghị ngày 16-5/2018 tại trụ sở Sở Tư pháp TP.HCM)

Tại Hội nghị các đại biểu đã thảo luận sôi nổi về các nội dung liên quan đến việc gửi văn bản ngăn chặn, giải tỏa ngăn chặn và thông tin tham khảo; chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan trong công tác phối hợp. Sở Tư pháp đã trao đổi và giải đáp các thắc mắc về những nội dung mà các đại biểu đã quan tâm.

     (Hình ảnh tư liệu Hội nghị ngày 16/5/2018  tại trụ sở Sở Tư pháp TP.HCM)

 

Cuối Hội nghị, đ/c Phan Thị Bình Thuận - Phó Giám Sở Tư pháp phát biểu về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc ban hành Quy chế cung cấp thông tin, khai thác, sử dụng, quản lý cơ sở dữ liệu công chứng điện tử tại thành phố Hồ Chí Minh; đồng thời đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm trong việc nghiên cứu và thực hiện chứng năng, nhiệm vị được giao trong Quy chế, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và công tác quản lý nhà nước về công chứng trên địa bàn Thành phố.

 

Phòng Bổ trợ tư pháp

 

danh mục

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.