Tin tức - sự kiện Tin tức - sự kiện

Quận Tân Phú tổ chức Hội nghị tuyên truyền chính sách, pháp luật về dân tộc, tôn giáo.

Sáng ngày 22 tháng 6 năm 2018, tại Ủy ban nhân dân quận Tân Phú, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật quận tổ chức hội nghị giới thiệu, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác dân tộc, tôn giáo.

Báo cáo viên của Hội nghị ông Tăng Cẩm Vinh – Phó Trưởng Ban dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh đã báo cáo chuyên đề chính sách, pháp luật về dân tộc, tôn giáo cho hơn 130 đại biểu tham dự là Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, phường; cán bộ phụ trách công tác dân tộc, tôn giáo; Trưởng và Phó Ban công tác Mặt trận 68 khu phố và Nhân dân là người dân tộc thiểu số trên địa bàn quận.

Hội nghị góp phần phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của Thành phố liên quan đến công tác dân tộc, tôn giáo, triển khai chính sách dân tộc trên các lĩnh vực an sinh xã hội; giữ gìn, phát huy bản sắc dân tộc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số, giữ vững ổn định an ninh chính trị trên địa bàn Quận./.

 

 

Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật –

Phòng Tư pháp quận Tân Phú

 

danh mục

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.